Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

חג הסוכות - חג האסיף, שבימי קדם היינו חוגגים אותו בעליה לרגל לבית המקדש בהבאת תרומות מפירות האדמה - חג זה חל השנה בזמן סיום אולפננו בקבוצת שילר. ואם חג הסוכות הוא חג האסיף של פרי האדמה - גם הסיום של האולפן הוא בשבילנו חג האסיף של תוצאות חיוביות בשטח עבודת ידיים ממש - ובטח לימוד השפה.
 
רק לפני חצי שנה הגיעו לקבוצה אנשים חדשים, המודרכים על ידי לשכת העלייה של ההסתדרות - ופה התחילו להיאבק ממש עם קשיי העבודה החקלאית. נאבקו - והצליחו, התרגלו לחיי המשק וכל סדריו. אולם לא כל כך פשוט היה העניין בלימודים. מגדל בבל ממש מצאתי כאשר נכנסתי לאולפן - כבר חודשים אחרי תחילת הלימודים. הכבידו על המצב חברים מרומניה, אשר בחדריהם - אחרי הלימודים - לא דברו עברית וזה לא היה לטובתנו. ובכל זאת יש לציין קפיצה עצומה לאנשים שבתחילה לא הבינו מה שמדברים אליהם והתביישו לשאול עוד פעם מה פירוש הדבר - נפתחו הפיות ובידיהם היום מפתח של החיים בארץ.
 
ופה אני מביא את כל שבחי לחברות שפרינצה ורבקה - המורות שלנו - אשר מסרו לנו את הידיעות באהבה רבה ובסבלנות. חוץ מזה יש לציין השפעת הסביבה, שבה חיינו חצי שנה - הקבוצה היא נפלאה ולוקחת לב, היא הראתה לנו את כל חייה ולימדה אותנו עבודה חקלאית ומשק בית גדול.
 
היום - בחג הסוכות חוגגת הקבוצה חצי יובל של קיומה. מי ייתן וכל חברי המשק החוגגים היום חצי יובל יגיעו בחיים טובים ושלום לחג היובל השלם!
ולתלמידי האולפן - אלה אשר הולכים לקראת החיים החדשים בארץ - חזק ואמץ!

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות