Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

מתוך הספר : במעגלי הגות והגשמה
קבוצת שילר- גן שלמה

על סף מחצית היובל לעליית הקבוצה על הקרקע
 
... ענין יציר ת הקבוצה בקירבת קרית- ענבים הולך ומקבל צורה ממשית ויש גרעין טוב לקבוצה הזאת והגרעין ילך ויתרחב קצת ובסתיו הם בודאי יעלו...

... האם אתם יודעים, כי הקבוצה היא לנו מטרה בפני עצמה, שאיפה לצורת חיים יותר נעלה ולא חיים של מעבר... (מתוך מכתב של י. ל. מיום 24.05.1925 ).

... בעירנו (לבוב) נתארגנו כמה חברים על- מנת לעלות ארצה ולהתיישב על האדמה בתורת קבוצה. רוב חברי בקבוצה הזאת הם מורים, וביניהם גם מורים לעברית ועסקני התרבות. כמעט כולם יודעים ומבינים עברית ואומרים לעלות בראשים הסתיו הזה...

(מתוך מכתבו של ד. ל. מיום 25.05.1925 )

...אודיעך, כי לעת עתה נתארגנו החברים (כאן באים שמות החברים), ומלבד זה ישנם עוד כמה מועמדים שעוד נחשוב עליהם. אבקש ממך לא להגיד, לעת עתה, לשום איש בדבר האנשים שקראתי בשמם, כי זה עוד סוד כמוס. כבר שלחנו את הסכום הראשון לאי על שם קבוצתנו, סכום אשר ישמש כקן התנחלות וגם יקל עלינו את העליה לארץ...

(מתוך מכתבו של ד. ל. מהימים ההם).

... אני רואה, כי אינכם טומנים ידכם בחיקכם, אלא משתדלים עד כמה שאפשר, את הגשמת רעיוננו...

...באחת הישיבות החלטנו להפגש במדיין (כפר עי סטניסלבוב) ביום 1.8 ולקבוע יחד את כל הענינים... (מתוך מכתבו של א. פ. מיום 23.07.1925 ).

מיום בו ראשוני החברים של הקבוצה עלו לארץ ( בחודש חשוון תרפו), עברו במשך שנתיים את ההכשרה בקבוצת קרית- ענבים וכן בתורת פלוגת - עבודה ברחובות, עד שעלו להתנחל על הקרקע בהושענא- רבה תרפח. לפני עלית הקבוצה על הקרקע הטרידה אותה פרשת רכישת האדמה על- ידי הקרן הקיימת לישראל, ועל הפרשה הזאת מספר החבר ש.א. לאמור: היות והמייסדים הגיעו בינתיים לגיל הממוצע של שלושים, השתדלו להגיע בהקדם, ככל האפשר, להתיישבות על אדמת הקרן הקיימת. אנשי הקבוצה הביאו אתם כסף פרטי בסך 500 לאי והציעו לקהקל למסור לה את הכסף בתורת להלוואה, שבה תרכוש את האדמה בשביל הקבוצה. הקרן הסכימה להצעה שבה תרכוש את האדמה בשביל הקבוצה. הקרן הסכימה ל ה צעה זו וניתן יפוי- כוח למשה סמילנסקי לקנות בשביל קבוצת שילר אדמה בכפר זרנוקה שעל- יד רחובות. הודות למסירות של מר סמילנסקי יצאה אמנם הקניה אל הפועל. חלק מהשטח ( 238 דונם) נקנה ישר מערבי בשם עבד- אל- רחמן בק, וחלק ( 115 דונם) נמסר לנו על- ידי השכן מר דוד לוינסון, אשר קנה מקודם מכפר זרנוקה 640 דונם. מחיר הקרקע היה 10 לאי לדונם. מיד עם העליה על הקרקע נתקלה הקבוצה בקשיים מיוחדים במינם, גם משקיים וגם חברתיים. מניחי היסוד היתה להם מגמה מסוימת ביחס להרכבה האנושי של הקבוצה. מאלה שנתארגנו בגולה הגיעו רק מעטים ארצה. יתרם נשאר בגולה מחמת הפסקת העליה, שנגרמה על- ידי המשבר שהתחולל באץ בשנות תרפז- תרפט, משבר של חוסר עבודה חמור. וכשעלתה הקבוצה על הקרקע במספר עשרים חברים וחמישה ילדים ונתגלה הצורך הדחוף לצרף חברים המתאימים לה מבחינת המעמד ההשכלתי וכו`. התחילו חבלי קליטה מיוחדים במינם וגם עזיבות. לא כולם עמדו במבחן הקשיים, הכרוכים בצעדים הראשונים של ההתנחלות על האדמה. הופיעו קשיים חברתיים, שנגרמו לא מעט על- ידי הקשיים המשקיים- כלכליים המיוחדים לקבוצת שילר, כפי שיתברר להלן, לפיכך נמשך תהליך ההצטרפות, על כל הלבטים והחיבוטים הכרוכים בו, זמן ממושך יותר מהרגיל.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות