Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל


עלים 1938
 
ביום 11 לנובמבר תמלאנה 13 שנים לבוא ראשוני קבוצתנו ארצה, וכניסתם לקבוצת קרית ענבים בתור גרעין לקבוצה כעצמאית.  ביום זה התחילה פרשת קיומה של קבוצתנו בארץ.
מלבד הראשונים זוכרים מעט חברים בקבוצתנו את הרושם שעשתה בשעתה יצירת קבוצת המשכילים של ההתאחדות בגליציה.
היא התחילה לטפח בין כל שדרות הנוער את המחשבה על הצורך בהגשמה עי עליה ועי מעבר לחיים של יצירה גם בגולה. ברם, עם הזמן שקעה גם מפלגת ההתאחדות בענייני פוליטיקה-מקומית, ורק מעטים בתוכה נשארו לשמור על מגמת הבראשית שלה. בין המעטים האלה נמנו ראשוני קבוצתנו.
מלבד השומר הצעיר לא היתה כל תנועה חינוכית שתכין את רבבות הנוער העממי לחיי הגשמה בארץ. היה צורך לשנות את פני הדברים עי מעשה מהפכני שיהפוך לגורם חינוכי עבור המוני הנוער. והנה התבשרנו על המעשה הזה: בימי הקיץ של תרפה עברה כזרם חשמלי הידיעה שקבוצת חברים ממנהיגות המפלגה החליטה לעלות ולהגשים בחיי קבוצה בארץ. המעשה הזה, שהוא הבראשית של קבוצתנו, היה אבוקה לרבים מאתנו  בני התקופה ההיא והיה גם לגורם כביר-כח לשינוי מערכות בחיי התנועה בגליציה.
מאז ועד היום עברה הקבוצה כברת דרך בהתפחותה. ודאי שיש, ויש לציין הישגים ואף כישלונות, כפרי התאבקות על דמות במשך שלוש עשרה השנים האלה. מאד, מאד כדאי היה שנשתמש בהזדמנות זו כדי להשקיף על כברת-הדרך שקבוצתנו עברה, ללמוד מההישגים והכישלונות גם יחד וידענו לכוון את דרכנו להבא.
אחת יש צורך  להגיד לעצמנו ברגע זה: על-פי המסורת העברית משמשת שנת השלוש עשרה בחיי אדם כגיל של מפנה, המעמיס אחריות עצמית לגבי קיומו ותכלית חייו. נאמץ נא אנחנו בשנה זו את כל כוחות נפשנו להתפייסות הגדולה הנחוצה לנו כל כך, כדי שנוכל לקבל עלינו מתוך הנחה ברורה את האחריות להמשך קיומנו, באהבה למקום ולצורה, ברצון להשתרש ולהבנה מלאה בין איש לרעהו, ובאלה הערובה למציאת טעם בחיינו על אף ההתאבקויות והלבטים הקשים שמהם הם מלווים.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות