Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

עלים 30 במארס 1979
  
הגעתי לקבוצה כשלושה או ארבעה ימים אחרי שהתחדשו המאורעות בצפת, בה נהרגו ביום שישי אחד יותר מ 50 יהודים. המתח רפה באיזור שלנו, והיה זה הערב הראשון שבו הורשו הנשים לבוא מרחובות הביתה, ולראות את השינויים שחלו בינתיים.

לסיכום התקופה הקצרה הזאת אשר היתה מלוּוָה חששות רציניים מאד לשלום הישוב הצעיר שלנו, ואולי לעצם קיומו, יש לאמר שלא נערך שום ניסיון להתקיף או בכלל להתנכל לשלומנו בכל צורה שהיא. אולי זה כרוך במעשה משעשע שסיפרו לנו שכננו אנשי זרנוגה הערביים, לאחר מכן כאשר היחסים בינינו לבינם חזרו לתיקונם.

והמעשה היה כך :
לפני בנין הלול הראשון, אשר מאז שינה כמה פעמים את ייעודו, וכיום משמש הוא אכסניה לכלבו המחודש שלנו, היתה ערימת חול שהוכנה לטיח של הלול הזה.
מבלי משים תקע מישהו צינור ברזל של 4 אינטץ` אל תוך החול הזה, ועשה זאת כך שהצינור שעמד באלכסון הזדקר לשמיים.
מפני שאז היתה החצר שלנו חשופה לגמרי לאנשי הכפר השכן, שום עצים או בניינים לא הפריעו להם לראות מה נעשה אצלנו, הם חשבו את הצינור לקנה תותח, אשר ודאי היינו מפעילים אותו - כך הם חשבו - אילו היו מנסים להתנפל עלינו.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות