Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

עלים כא` תשרי תש"ב 1942
 
מימי בראשית
בפעם הראשונה הגעתי לנקודתנו בלכתי בדרך שליד השוק ברחובות, המובילה כעת לכפר גבתון. זו הדרך אשר משני עבריה גדלו עצי שיטה, אשר למעלה השתרגו צמרותיהם למעין כיפה ירוקה הנותנת צל נאה, אבל ברב חלקי הדרך מהמושבה עד המקום שהיה מיועד להיות נקודת יישובנו, לא היה נראה לעין אף עץ אחד, כי אם קוצים וברקנים בלי סוף, שהיו מכוסים באבק.
הנקודה עצמה היתה שוממה לגמרי (הספיקו רק לעשות את הרצפה לצריפנו הראשון),

ברם המקום העלוב הזה לא העציב אותי כלל וכלל. להיפך, הוא עודד אותי לפעולה וליצירה.
כעבור שבועיים מביקורי זה עברו הראשונים. כל הרווקים (7 במספר) דרו בחדר אחד.
אני זוכר עדיין את סדר המיטות: בשורה אחת שלוש מיטות וממול שוב שלוש מיטות ואחת בפתח החדר. כל בוקר כשצריך היה לצאת מהחדר, היו מוכרחים להוציא את המיטה שבפתח.
את המים לשתייה קיבלנו בחסד מבארו של השכן וכך יכולנו בגנבה גם להתקלח אצלו.
זוג פרדות היה האינוונטאר היחידי החי. כעבור כמה זמן קנינו את הפרה הראשונה, אשר שלמה מיר הביא אותה מיפו בהליכה ברגל.
השמירה היתה קפדנית מאוד, לא רק מהצורך לשמור על הרכוש, אלא מחשש התנפלות הבדואים שחנו על ידנו במספר רב. שמרו אלה אשר לא הלכו לעבודת חוץ ויצא פעם שחבר אחד שמר במשך כמה חודשים רצופים.
ההכנסה החודשית מעבודת חוץ היתה 30 ל"י לחודש בשביל 20 נפש. חיינו בצמצום רב ולא פעם שתינו תה בלי סוכר. כבר אז השתדלנו מאוד, שלא להיכנס לחובות.
 
לא היה לנו בבית, לא חלב ולא ירקות וביצים. הכל הבאנו מהשוק של רחובות, בהתחלה בתרמיל על הגב ואחר כך על חמור שמכר לנו הפרדסן מילר. היתה לו לחמור הזה תכונה מיוחדת במינה, להסתובב במעגל, בכל פעם יותר מהר ואז קשה היה לרסנו.
פעם הובלתי מהשוק סחורה הביתה בשני סלים אשר קשרתי ברצועה על גבו של החמור, למעלה על הסחורות שמתי את הביצים. כאשר עליתי גם אני עליו, התחיל הוא לרקוד את ריקוד הסביבון שלו במהירות מבהילה וסופו של הריקוד היה, שהביצים התחילו לעוף אחת אחרי השנייה (הערביות בשוק אספו אותן).
אחרי שנים איבד עצמו לדעת החמור הזה - תלה עצמו בשרשרת.
 
השיחות היו סוערות בקשר עם תכנית הבנין. כאשר אין עוד כלום, נשאר מקום לויכוחים בעיבוד התכניות. למרות ויכוחים בדבר טמפו (קצב) של הבנין, התייחסו החברים בכבוד איש לרעהו. כולנו הרגשנו את האחריות כלפי מפעל חיינו ורצינו למלא בנאמנות את התפקיד שהטלנו על עצמנו.
למרות הסבל בשל הסידורים הפרימיטיביים מאוד וחוסר כל נוחיות, לא נפלה רוחנו.
כל עץ אשר נטענו וכל בניין אשר הקימונו הוסיף תוכן לחיינו, חלוציות אמיתית פעמה אז בקרבנו.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות