Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

אתכם כל פינה מזכירה,
כל תמונה, כל שדה שנחרש וכל עץ מזכירים....
ואנו זוכרים. 
 

דף הנצחה לקרמיש שמואל ז"ל
(24/01/1907 - 10/02/1956)     (  -  )

קבוצה: בעשור הראשון
שנת עלייה: 1931
 
שמואל הגיע לעיר טרנופול יחד עם המשפחה, יתום מאב. הצטרף למפלגה והיה פעיל בועד המקומי של הקרן הקיימת. היו אלה שנות העליה הרביעית ושמואל החלוץ, עזב את ביתו ונדד בין פלוגות ההכשרה בפולין.
שלושת האחים חיים, צבי ושמואל הצעיר היו קשורים לאם אך לא היו מקורות פרנסה למשפחה.
חיים נסע לארה"ב ומשם שלח מעט כסף. כבר ב 1928 התכוון שמואל לעלות לארץ, אבל כשהסרטיפיקט לעליה הגיע, נפטרה האם.
עלייתו נדחתה אך פעילותו צברה תנופה: בקופת פועלי א"י, ב"עזרה", בקופת חולים כללית ומעל לכל התמסר לספריה הציבורית המפורסמת של מפלגת ההתאחדות.
 
שמואל לא פעל למען כבוד או קריירה, המצפון ורגש החובה הם אשר הדריכוהו.
בשנת 1931 עלה שמואל לארץ לקבוצה והוא בן 24. הוא בא מהעיר, מהמסחר. לא גיבור מבחינה גופנית, אבל הסתגל מהר לכל עבודה ואהב ללא גבול את הצומח והחי. בהשפעתו הגיע צבי קרמיש אחיו, אף הוא בעקבותיו.
שנים רבות עבד בבתי אריזה מחוץ למשק עד שזכה להיות בין מייסדי קבוצת האריזה בבית על טהרת חברי הקבוצה, ועל כך היתה גאוותו.
היה עוקב אחרי כל נטיעה, שתילה וזריעה במשק, תמיד הופיע בזמן לעזור. שמואל נטע פרדסים, עשה משתלות, נטע עצי פרי נשירים, כרם, חרובים, מנגו, אבוקדו, גואייבות, אפרסמון.
כחבר ועדת המשק, תמיד היה מלא תכניות לניצול מכסימלי של האדמה והאפשרויות הטמונות בתוכה. תבע הרבה מאד מעצמו ובדוגמה האישית, סחב אחריו אחרים.
שמואל העלה את הפעילות התרבותית בקבוצה, והיה שותף פעיל בהקמת בית בינשטוק, הוא בית התרבות, בהקמת הפרוייקט של בריכת השחיה וסביבתה המטופחת.
 
שמואל היה איש הציבור - ואף פעם לא עסקן. נתן ידו לכל מפעל תרבותי, ולא היה "תרבותניק". מחנך, ומעולם לא היה מורה.
כי שמואל ראה את הקבוצה לא כרעיון ערטילאי אלא כביתם של האנשים החיים בתוכה, חתר ושאף לכך שחבריה יחיו בה ויהיו מאושרים בתוכה.
הרבה מידות תרומיות, סגולות היו לשמואל. הוא לא השתמט משום תפקיד ציבורי ותמיד מילא אותו באמונה. היה חבר בכל הועדות, היה מסדר עבודה, גזבר פנים, ומזכיר.
את תפקידו האחרון כמזכיר הקבוצה קיבל על עצמו מתוך אחריות וחרדה רבה. עשה לילות כימים על מנת ליישר ולפשר בין הפרט והקבוצה. לא חס על כבודו, ובזאת התעלה.
היה לו לב פתוח ואוזן קשבת לדברי הזולת. איש רעים היה בעל מזג טוב, נוח לבריות, שמח כשהצליח לגמול טובה למישהו. לכן הרבה אנשים השכימו לפיתחו. תוסס ומתסיס אחרים, בעל יוזמה ובעל מעוף. אופטימיסט מלידה, בעל כוח משכנע, ואף בימים הקשים היה אומר שמצבינו המשקי יהיה פעם בטוח ואיתן ל"כשירחיב".
 
שמואל שייך לדור הותיקים שהטביעו את דמותם על המשק והדורות הבאים יתחנכו לאור חזונם.
כל המפעל של בניין הקבוצה, הוא חלק בלתי נפרד ממנו ויהיה לו למצבת עד.
 
יהי זכרו ברוך
כ"ו בשבט תשט"ז
  
 
{}, {}, שמואל קרמיש, צבי קרמיש, מרים סלפטר - 1926, פולין
 
 
 1933
 
 
בכרםהוסף< חזרה לאתר הנצחה
shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות