Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

אתכם כל פינה מזכירה,
כל תמונה, כל שדה שנחרש וכל עץ מזכירים....
ואנו זוכרים. 
 

דף הנצחה לכוסוי כסה ציפורה ז"ל
(25/12/1905 - 29/07/1954)     (  -  )

קבוצה: בעשור הראשון
שנת עלייה: 1923
 
ציפורה נולדה באוקראינה. בעודה צעירה עזבה את בית הוריה ובאופן בלתי לגאלי, בעליה השלישית, בשנת 1923 הגיעה לארץ.
היא בחרה בדרך החלוצית והתמידה בה עד יומה האחרון.
חברת "קבוצת הטבק" בראש פינה, מראשוני "קבוצת השרון" במנחמיה.
זמן מה עבדה בעבודת חוץ ברחובות שם נישאה ליונה והיו יחד ממיסדי כפר בילו.
בתרצ"ה - 1935, עברה עם משפחתה לקבוצתנו.
מרץ, פעילות שמחת חיים, רוח התנדבות - כל התכונות הנעלות האלה, התרכזו באישה מופלאה זו. עם קריאת האומה להתגייסות לצבא הבריטי, היתה בין ראשוני המתנדבים, וילדיה אז צעירים מאד.
ובקבוצה - ידה בכל. בפעילות תרבותית, בעבודה חינוכית, במטבח, אין פינה אשר שמה של ציפורה אינו שזור בה.
חייה בקבוצה לא היו קלים. היה עליה להקים ולקיים בית, לחנך את ילדיה ויחד עם זאת, להתמסר לחיי הקבוצה, וכל זה כשהיא נשואה לעסקן אשר פעילותו החזיקה אותו רוב הזמן מחוץ לבית.
היא הצליחה בזאת בכוח אופיה החלוצי, רוח ההתנדבות וצורך העשיה. אלה היו קוויה הבולטים.
האסון הגדול אשר פגע בישוב בטכס אזכרה אשר התקיים בקיבוץ מעגן שבעמק הירדן, עקר מתוכנו את ציפורה.
תמה שירת חייה של דמות נדירה, בעלת חן ונועם נשי, מחוננת בחוש יופי, מלאת כוחות יצירה ויוזמה מקוריים.
תמימות נפשה של ציפורה, שלובת זרוע היתה עם טוב ליבה.
רחמנותה, וכושרה להגיש עזרה וסעד בחיוך, לא ישכחו.
 
ציפורה נהרגה באסון מעגן. שכלנו דמות בלתי נשכחת.
 
יהי זכרה ברוך
כ"ח בתמוז תשי"ד
 
 
{},במרכז: רינה לכטר, לשמאלה רותי דנקוורט ונתן מיר.
מתכופפת ציפורה כסה, משמאל המטפלת אנולה מאיר - 1936
 
 
קהל בית הקבוצה בטכס קציר העומר בשטח.
משמאל: ציפורה ויונה כסה, לימינם הילד חנן גטריידה.
 
הוסף< חזרה לאתר הנצחה
shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות