Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

וועד ממונה 3
הוועד מחליט לעדכן את החלטתו הקודמת וכי כל אחזקת הדירות כולל הגג, בדירות קבע של חברים, תהיה ע"ח החבר.
 
הוועד מאשר רכישת "אפרון" למטע.
 
וועד ממונה 5
בפני ההנהלה מוצג דו"ח המראה על הפסדים בפרדס (זן אור) בשלוש השנים האחרונות, למרות יבול יפה מחיר המכירה נמוך.
הוחלט על עקירת 97 (מתוך 170 דונם) דונם בכפוף לבדיקה בתוך שבועיים לאלטרנטיבות של הצעות לאיזון ברווח והפסד.
 
וועד ממונה 6
בפני הועד הובא נושא של שימור ופיתוח העובדים במערכת הגיל הרך, מחסור בעובדות, שכר נמוך ושחיקה, מול תשלומי ההורים.
החלטת ועדת החינוך: במטרה לשפר במעט את תנאי העבודה, לאפשר חופשה לכל העובדות במהלך חול המועד פסח.
הוועד מאשר כי במהלך חול המועד פסח תינתן לעובדות במערכת חופשה מרוכזת ומערכת החינוך לא תפעל באותם ימים.
 
הוועד מחליט כי החל מתאריך 01.01.2020 הקיבוץ לא ישתתף בעלויות רואה חשבון של יזמים.
 
וועד ממונה 7
הוועד רואה בחיוב את מועמדותו של ניר מאיר למזכ"ל התק"צ, מכתב תמיכה יישלח לועדת הבחירות.
 
הוועד מחליט לאשר רכישה של גנרטור חרום במקום גנרטור קיים אשר אינו תקין.
 
ועדת חינוך:
הועלתה בעיית בטיחות בהגעה לתחנות ההסעה - הליכה בכביש, רכבים ואוטובוסים נוסעים, חניית רכבים באדום לבן ועוד.
• פתרונות שהוצעו:
• ליווי ההסעה - הגדרת תפקידו של מלווה ההסעה לא ברורה ויש להגדירה.
• אחריות הורים - אחריות הורים לילדיהם עד לעליה לאוטובוס.
• בוצעה פניה למועצה למתן דוחות ואכיפה של חניה לא חוקית.
 
09.12.2019
לחברים שלום,
בשנים האחרונות המציאות העסקית, חברתית וקהילתית משתנה ואנו נדרשים לבצע התאמות בהחלטות שהתקבלו בעבר.
הוועד הממונה מוביל מהלך של הסדרת הקיבוץ כ"קיבוץ מתחדש" .
לאור זאת, הוקם צוות לניסוח אורחות החיים שלנו כקיבוץ והכנת תקנון משפטי התומך את ההחלטות.
הצוות כולל חברים, חברי וועד ואנשי מקצוע.
חברי הקיבוץ - אלחנן אוקו, הגר סולומון, עופר מאיר, מירי שני (מיר), ורתם גן.
נציגי הוועד - מיכאל ורבין מנהל הקהילה, נתן רותם, ופנינה כהן (יועצת ארגונית המלווה את התהליך).
בכוונת הצוות לסיים את התהליך כולו עד סוף שנת 2020.
 
וועד ממונה 8
הוועד מאשר את תוכנית המועצה האזורית לשדרג את תאורת החצר בקיבוץ לתאורת לד. הפרויקט כולו במימון המועצה האזורית.
 
ברצוני לברך את ניר מאיר על היבחרו לתפקיד מזכ"ל התק"צ לקדנציה נוספת.
בברכה, מיכאל ורבין
 
דצממבר 2019 מתוך מכתב לחברים:
שמי מירה ניר, חברת קיבוץ שובל. במהלך 15 השנים האחרונות זכיתי לשמש בתפקיד מנהלת מערך הסיעוד בקיבוצי.
לפני כמה חודשים נפלה בחלקי הזכות להחליף את דפי כמנהלת תחום הרווחה הבריאות והסיעוד בקבוצת שילר.
במהלך חודשים אלו הקדשתי את מרבית הזמן לצורך הכרת המקום והמערכות הפועלות בו וכן לפגישות בעיקר עם ותיקי הקבוצה כדי ללמוד על תחושותיהם מקרוב. יש בי הרצון להכיר בהמשך את כלל האוכלוסייה.
בהתרשמותי עד כה פגשתי הרבה אנשים טובים ומערכת ניהולית הרוצה לבוא בטובתם של חבריה הזקוקים לחיזוק חוסנם המנטלי והכלכלי.
שמעתי את הכמיהה גם של ותיקי המקום להמשיך להרגיש כ"בני בית", ואת רצונם להוות שותפים פעילים (ואפקטיביים) בכל הקשור ו/או הנוגע להחלטות הקשורות בעתידם.
 
מערכת הרווחה - היערכות קהילתית שביכולתה לתת מענה משולב להיבטים המגוונים המרכיבים את עולמו של הפרט.
חברי ההנהלה:
יו"ר ההנהלה / מנהלת רווחה בריאות סיעוד ובעלי צרכים מיוחדים - (גב' מירה ניר )
מזכיר - (מר מיכאל ורבין)
עו"ס מועצה/ מנהלת המחלקת לשירותים חברתיים - ( גב' איריס כץ)
נציגת מרפאה - (גב' טובה אברהם)
נציג חבר הקיבוץ - (מר אמיר גלבוע)
תפקיד ההנהלה: עיקר תפקידה להוות כתובת לפניות הציבור.
 
ועדת חינוך
ע"מ לעמוד ביעד של איזון כלכלי, כל מסגרות החינוך יפתחו בתפוסה מלאה החל מה 01.09.2020 כולל בית התינוקות, דבר המחייב הרשמה מוקדמת עבור ילדי הקיבוץ.
יום גיבוש צוותי - הוחלט על סגירת הגנים בחופשת לג בעומר לאפשר לצוות המערכת לצאת ליום גיבוש.
צהרון א - ג: ועדת חינוך רואה חשיבות בקיום צהרון לילדים פה בשילר.
 
יו"ר קהילה: יוסי רקח
מנהל עסקי: בועז בן סירא
יו"ר קהילה: מיכאל ורבין
חברי הוועד: אמיר שביט, חמוטל דויטשמן, אריה מאיר, אהובה לאור, יובל שטוסר, אמיר פרכטמן.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות