Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

וועד ממונה 2
מנהל הקהילה החדש מיכה ורבין הוצג בפני הוועד.
 
04.03.2018
בימים אלה נכנס לתפקידו מנהל קהילה חדש - מיכאל ורבין.
התקופה הקרובה תיוחד על ידו ללימוד כל נושאי הקהילה והחברים. עם כניסתו לתפקיד, כולנו תקווה שהדיאלוג עם החברים יחודש.
 
הנה"ח עברה תחלופה ושדרוג. כיום יש צוות חדש אשר ישמח להענות לפניות החברים.
 
מורן אדלר שריכזה את בית נרקיס הפסיקה את עבודתה ובמקומה מונתה אלה קראוס שהחלה את עבודתה בימים אלה, בהצלחה לכולם.
 
וועד ממונה 3
הועד מחליט כי כל תשלום מס, אגרה או היטל (השבחה) על בנייה של חברים למגורים, יהיה כולו על חשבון החבר הבונה.
 
וועד ממונה 4
הוועד מחליט לעדכן את החלטתו מיום 25.02.2012 כך שנוסח ההחלטה יהיה: מאשררים החלטה קיימת האומרת כי ניתנת אפשרות לקבורה בבית העלמין בשילר להורים ובנים של חברי קיבוץ. ללא בני זוג וילדי ההורים. דמי טיפול בסך 12,000 ₪ לא כולל הוצאות קבורה ומצבה שהם ע"ח המשפחה.
 
06.05.2018
על פי החלטת הוועד הממונה יחויבו החברים ברכישת מנוי לבריכה לעונה 2018.
 
יוני 2018 הזמנה תהליך השיוך בשילר
בהמשך לאסיפת החברים שקוימה בנושא השיוך ולאחר חשיבה, גיבשנו תהליך קצר שמטרתו להעמיק בידע הקיים היום בנושא, וללמוד מניסיונם של קיבוצים אחרים. להלן תיאור קצר של התהליך:
הרצאות אורח - שני ערבי למידה
חברים שואלים - שולחנות עגולים.
בעד/נגד שיוך - הצבעה
 
יתכן וערבי הלמידה יותירו אותנו מעט מבולבלים ועם לא מעט שאלות פתוחות
ולכן נקיים שולחנות עגולים שמטרתם לדון בקבוצות קטנות בסוגיות או במשמעויות הדורשות העמקה נוספת.
יולי 2018 מפגש הנהלה - חברים
לשיח ודיון פתוח בנושא השיוך, בשלוש קבוצות מיקוד: וותיקים, גיל ביניים, צעירים.
אוגוסט 2018 שולחנות עגולים
ברור לנו כי נושא השיוך מורכב, מלא באי ודאות ובעל משמעויות רבות לחברים ולקיבוץ.
חשוב לנו לספק עבורכם את מירב הידע וההבנות שנצברו בנושא על מנת שתוכלו לגשת להצבעה מתוך הבנה וראייה רחבה של הנושא.
פנינה כהן, מיכאל ורבין
 
הוועד מחליט למנות צוות אשר תפקידו להוביל את חברי הקיבוץ לקבלת החלטה בנושא שיוך דירות.
חברי הצוות: אלונה קרשפין, אילון אוקו, אור כורם, פנינה כהן ומיכאל ורבין.
 
וועד ממונה 7
הוועד מאשר את מינויו של בועז בן סירא כמנהל העסקי.
 
הוועד הממונה מחליטת למנות את החברים הבאים לוועד המקומי: יובל שטוסר, אריה מאיר, אהובה לאור.
לאור הדרישה לחמישה חברים, באחריות מיכאל יאתרו שני מתנדבים נוספים לוועד. הרשימה תועבר לידיעת האחראי לבחירות במועצה.
 
קליטת חברים חדשים: הוחלט להקים ועדת קליטה אשר תטפל בקליטת בני זוג כבר כיום.
 
וועד ממונה 8
שני חברים נוספים לועד מוניציפאלי: מירי שני, אילון אוקו.
נציג הקיבוץ במליאת המועצה האזורית: פנחס ברקן.
 
וועד ממונה 9
בריכת שחייה - לימוד שחייה. לאור הצלחת פעילות לימוד השחייה בבריכת הקיבוץ בקייץ 2018, הוחלט לחדש את ההסכם עם שירי בלומן למשך שלוש שנים נוספות, החל מקיץ 2019.
 
שילר דרום - הוחלט לבחון עלות פיתוח מדרכות, לחזור להציג הצעת מחיר במטרה להשלים את ביצוע המדרכות.
 
יו"ר קהילה: יוסי רקח
מנהל עסקי: צביקה אמסל / בועז בן סירא
מנהל קהילה: שריתה מעוז / מיכאל ורבין
חברי הוועד: שרגא וילק, אמיר פרטמן, אמיר שביט, יובל שטוסר, אהובה לאור, אריה מאיר.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות