Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

יוסק'ה ומוטה גורבן מרחובות היו מדריכי אימונים של חברי ההגנה בקבוצה, מוטה לימים גור הצנחן והרמטכ"ל, היה חביב ונערץ על ידי כל הילדים, הוא היה ג'לוב רציני ובעל חוש הומר, איש לא יכול היה אז לשער שזה האיש שיכבוש את ירושלים ב1967 ושיכבד אותנו בספרו "עזית הכלבה הצנחנית".
מוטה זה אהב קולרבי שגדל בגן הירקות בניהולו של דודי מנדל,
מוטה גור שלף לפנינו צלחת פח והכריז "מי שיביא לי קולרבי בגודל הצלחת יקבל פרס".
כולנו אצנו רצנו לחפש,
את הקולרבי הגדול ביותר איתר בן דודי חיים בר גיל,
מוטה שמח.
הפרס המובטח היה יריות בסטן בפרדס אחרי המתבן הישן,
כל הילדים צפו בקנאה בחיים היורה 3 כדורים לבאב אללה.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות