Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

לפני מלחמת השיחרור ב1948 היתה הקבוצה בסיס אימונים של יחידות שונות.

כדי לסייע בפרנסת הקיבוץ, שהייתה קשה, באותן שנים, קיבלה קבוצת שילר מכונית חלוקה של תנובה, במכונית עבדו שייק שפירא וצבי קרמיש.
 
אנחנו הילדים היינו מודעים כמעט, לכל פעולה של המחתרת שהתרחשה בסביבה,
יום אחד הגיעה קבוצת לוחמים, כנראה של ההגנה, הם רצו להתאמן בחטיפה וחיפשו קורבן מתאים, מישהוא הציע להם את מכונית החלוקה של תנובה, שהיתה חוזרת למשק בשעה 16.00. הם התארגנו למארב ומסביבם בטווח בטוח הרבה הרבה ילדים.
הגיעה המכונית והנהג צבי קרמיש לא חשד בדבר,
באיומי נשק הוציאו אותו מהרכב ובתוך שמיכה גררו אותו במורד לפרדס לוינסון,
כעבור 10 דקות חזר צבי חיוור כסיד ומזועזע מהחוויה הקשה.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות