Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

ע"פ "שני בנאים" - תל אביב הקטנה
 
קבוצה איתן עומדת
באמצע המולדת,
חלוצים רבים עובדים בפרך -
ילדים וילדות בדרך.
הפרדסים פרחו
פרות רועות באחו,
הבננות במטע
פוחדות מן הקרה.
 
נתן איזו מן קבוצה כאן,
אין כבר פרנסה כאן,
ניסע לתל אביב!
 
המזכירות נרעשת והגזבר ברשת,
בתנועה ניתן יעוץ גלובלי,
אך המצב קטסטרופלי.
שיחה שיחה רודפת,
העת מהר חולפת,
אז חשבו גדולי הדור
איך לצאת מן המצור.
 
אדי, המצב פטלי,
אין כאן פרנסה לי,
ניסע לתל אביב!
 
כבר הבניין בערך, המכונות בדרך,
אם יגיע גם החומר גלם,
אז העסק יכנס לתלם.
המכונית עומדת
והפקידה עובדת
ולכל הילדים,
לא יפלו התחתונים.
 
שילטקס איזו רבולוציה
בקבוץ אינדוסטריה
כמו בתל אביב

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות