Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

אומרים שזוהי ארץ רחוקה
שאיש מרצונו לשם לא בא,
אבל אצלנו זה חלום של כל ברנש
לשים אצלו בחוץ אחד כזה חדש.
זה סמל של יחוס ומעמד,
יותר מכוננית או ממרבד
מבר, אינציקלופדיה או תנור נייד
לכן סיביר אל כל דירה יובא מיד.
סיבירציק סיבירציק סיבירציק
נשים בך מכל הבא לפה.
סיבירציק סיבירציק סיבירציק
קצת פרי קצת מרגרינה ומי תה.
סיבירציק סיבירציק סיבירציק
הכנו כבר מקום בו תעמוד,
יותר כבר נוכל עוד לחכות.
בשוב חבר עייף מן השדה,
ניחר משמש ויחף חזה.
שוכח לנשק למצח בנו הקט,
וגם לשאול את אשתתו איך במטבח,
את דלת הסיביר יפתח מיד
ישלוף משם בקבוק של לימונד,
עיניו רושפות מפיו נוזל הריר
אומר האיש זה טוב מאד כי זה סיביר,
על הקולחוז הערב כבר יורד,
חבר יושב ופדחתו גורד,
כל השכנים יושבים על כל המרפסות,
הרדיו כבר שידר את כל החדשות.
אחד אוזנו מקשבת לתסכית
שניה לזו שכנתו הרכלנית
את משקפיו נועץ הוא בעתון
חושב מתי תוציא אשתי את המילון

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות