Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

משירי פורים - 1981
כתבו: זאבי גורן ועמוס שפירא
לפי מנגינת "חורשת האקליפטוס"
 
כשלואיס בא אלינו
עם סל התוכניות
כינסנו צוות חשיבה גלובלי.
כדי שגם אצלנו כמו לכל הקיבוצים
יהיה סוף סוף כבר משהו נורמלי.
אבל כל הפרוייקט כמעט נדון לכשלון
עד שחכמי הדור מצאו לפתע פתרון:
נתקע אותו צפונה לעבר הרחבה
ושער אוטומטי נסדר לו.
 
ישבו השרטטים והכינו תכניות
ושבע הצעות יצאו לדרך.
משאל כללי ערכנו ושבע אסיפות
והמזכיר עבד שעות בפרך.
אבל כל המבצע כמעט הפך לביזיון
עד שהמזכירות הגיעה אל הפתרון:
נתקע אותו דרומה לעבר המחסן
ונדנדה סובבת נסדר לו.
 
את המוסך הרסנו ואת הנגרייה
ובשיכון שינינו את הטבע.
את הפרדס קיבלנו באופציה ראשונה
ואף מימון קיבלנו מבת-שבע.
אבל המאמץ עלה לפתע על שרטון
עד שועדת תכנון הגיעה אל הפתרון:
נשים אותו מזרחה עם פתח למרכז
ודלת מסתובבת נסדר לו.
 
סוף סוף לבנות התחלנו - תוספת די צנועה
תכנון עצמי לגמרי לא מבטיח.
הקמנו את השלד - הגג גם הוא גמור
ופועלים מערבבים כבר טיח.
לפתע הוראה יצאה "הפסיקו לעבוד!"
עדיין לא מיקמנו פה את חדר הכבוד!
נבנה אותו באמצע עם 4 כיוונים,
שכל אחד יוכל מהר לגשת,
וארובה לריח נתקין לו מסביב
ונצפה אותו יפה ברשת
(עם חורים גדולים).

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות