Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הושר בפורים 1981
לפי מנגינת "ספירת מלאי"
 
קבוצה אחת ורחובות שם
אלוהים גדול ואנחנו גם.
מועצת הפועלים, שני השפינדלים
חמש חתונות ואפילו ניסים!
הגשה עצמית, הצבעה שמית,
בחורה אחת שנת שירות שלישית.
 
אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, שבשמיים ובארץ.
 
תור לחו"ל שני, למה לא אני?
סוף כל סוף נפתח המחסן המרכזי.
התקציב כולל, השבח לאל,
עשרה גרוזינים הולכים להתפלל.
משפצים בריכה, בחרסינה ירוקה
ומר לורנס נבחר למזכיר הקבוצה.
 
אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, שבשמיים ובארץ.
 
שנות צבא שלוש, שמונה שעות עבודה
ארבעה זוגות מאושרים בגולה,
אמנית אחת נמצאת בעלייה,
האולקוס של אוקו נמצא בירידה,
הקולנוע נע, בשילטקס יש תקווה,
אך מטוקיו עדיין אין שום תשובה.
 
אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, שבשמיים ובארץ.
 
חג יובל אחד, כל שבועיים פרי
וחמש בחורות בחודש השני,
ארוחות שלוש, לימודים בראש
ביום שישי כולם אוספים עצמות.
 
אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, שבשמיים ובארץ.
 
מרפאה אחת ושלוש אחיות,
עוד אחת שכירה – שתיים עוד לומדות.
שבעה עובדים בחוץ, שניים מועצה
עוד שבעה דורות חוזרים לעבודה.
תקנון עובדים, תקנון שליחים
ואנחנו עושים מה שרק רוצים.
 
אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, שבשמיים ובארץ.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות