Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

במשך שנים רבות חגגו בשילר את חג הפסח כשכל הקיבוץ מתכנס, אחרי קציר העומר בשדה.
היו שירים מקומיים, הילדים רקדו עם אלומות מהשדה וכמובן שאלו מה נשתנה.
ואכן דברים השתנו. 
 ההגדה הראשונה של שילר הנמצאת בארכיון היא משנת 1940.
 
• 1940 ת"ש
  חג הפסח
 
• 1944 תש"ד
 
• 1945 תש"ה
ההגדה נכתבה וצוירה ע"י הילדים והיא מוקדשת כשי לפסח לחיילנו במקומותיהם, בתקוה ובתפילה, שיהיה זה השי האחרון וכי בקרוב יהיו יחד אתנו בבית עם הניצחון וגאולת ישראל השלמה בארצו.
 
• 1947 תש"ז
 
• 1949 תש"ט
ערך משה קליינר
21 לעלית הקבוצה על הקרקע
ב' למדינת ישראל
 
• 1953 תשי"ג
כתב ועיטורים מיכל דנקוורט ליברמן
2539 לחורבן בית ראשון
2469 לעליית בבל
1880 לחורבן בית שני
1883 לחורבן בית שני
10 למרד גטו ורשה
25 שנים לעליית הקבוצה על הקרקע
ה' למדינת ישראל
 
• 1958 תשי"ח
שנת 30 לעליית הקבוצה על הקרקע
עשור למדינת ישראל
 
• 1962 תשכ"ב
שנת ה 34 לעליה על הקרקע
14 לישראל
 
1964 ההגדה האחרונה
עורך אריה מאיר
איורים - טובית ראובפוגל
וכך נכתב בעלים: חודשו פניהן של הגדות פסח והגדות ליל העצמאות.
טובית אוריאל עיטרה את ההגדות וכתבה אותן במו ידיה.  

פסח - הגדותshiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות