Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

יום ראשון, 15.02.2015. 
ישיבה מספר 1 (סיכום חלקי) - ועד ממונה קבוצת שילר             
נוכחים: ג'ומס, מורדי, אסף ארטל, אילון אוקו.
1. ג'ומס: בזאת מוכרז על תחילת עבודתו של הוועד הממונה (ע"י רשם האגודות השיתופיות) של קבוצת שילר.
 
2. נקבע כי אילון אוקו ישמש כמנהל קהילה.
 
החלטות שהתקבלו:
5.1. עידן שחם, המנהל העסקי ישתתף בישיבות הוועד כמשקיף.
5.2. אסיפת קיבוץ תתקיים ביום חמישי, 26.02, שעה 20:00.
5.3. סדר יום לאסיפה:
5.3.1. הצגת הוועד הממונה.
5.3.2. נוהל הבחירה של 3 חברי קיבוץ לוועד: עד יום שישי, 06.03, יציעו עצמם חברים כמועמדים/יוצעו ע"י אחרים/ יוצעו על ידנו.
הוועד יביא להצבעה 125% ממספר החברים שיבחרו לוועד (נציג אחד לפחות מכל מין). קרי 4 מועמדים. הבחירות יתקיימו בתאריכים 11-13.03.
5.3.4. הודעה על הקמת הנהלת קהילה והנהלה כלכלית.
 
אסיפה 1 - 26.02.2015
אישרור אילון אוקו כמנהל קהילה: ההצעה התקבלה בהסכמה ללא מתנגדים.
 
15.03.2015
תוצאות ההצבעה בקלפי לבחירת שלושה חברים לוועד ממונה.
הצביעו 201 חברים.
נבחרו לפי סדר א' ב': אדרי דוד, לאור דוידי, שטוסר יובל.
בהצלחה!
 
ועד ממונה 03-2015
חברי ועד מקומי: יו"ר הוועד המקומי הינו אילון אוקו, חברי הוועד יהיו חברי הנהלת הקהילה.
סמכויות הנהלת הקהילה והנהלה כלכלית: ההנהלות מחויבות בדיווח שוטף לוועד הממונה. החלטות עקרוניות ומהותיות בעלות השלכות ארוכות טווח יועברו לדיון בוועד הממונה לפני קבלת החלטה סופית.
 
הקמת הנהלת קהילה: צוות המונה את אילון, דוד, יובל ודוידי יציעו את חברי הנהלת הקהילה. בהנהלה זו יכהנו 7 חברים: אילון - מנהל, חבר אחד מהוועד הממונה ו-5 נציגי ציבור נוספים (מתוכן לפחות 2 נשים). הנהלה זו תובא לאישור האסיפה כמקשה אחת.
 
פניית עידן שחם - מנהל עסקי, לאישור הלוואה ממשקי דרום למימון הקמה של מתקן לטיפול בשפכי הרפת. מאושר.
 
הוצע הרכב הנהלת הקהילה לוועד הממונה:
אילון אוקו - מנהל קהילה
דוידי לאור - נציג מהחברים בוועד הממונה
נציגי ציבור: מיה מיר, נוקי גולדפישר, אריאל ויזל, יעל קמרון, מיקי עופר, הגר סלומון, ישראל ול. ההצעה תובא לאסיפה להצבעה כרשימה אחודה.
 
פניית ניר מאיר לוועד הממונה לאישור מועמדותו למזכ"ל התק"צ וקבלת תקציב עבור קמפיין הבחירות:
הקיבוץ אשר בו חבר המועמד, צריך לתמוך באופן פורמלי במועמדות בפני וועדת הבחירות המרכזית.
אנו מברכים את ניר על הרתמותו ונכונותו לשאת בתפקיד זה ונודיע על כך לוועדת הבחירות.
 
יחסי גומלין בין הוועד הממונה להנהלת הקהילה: הרכב הנהלת הקהילה אושר באסיפה והשבוע יקיים את ישיבתו הראשונה. יש לראות בהנהלת הקהילה כזרועה הביצועית של הוועד הממונה. ככזו, בסמכותה לעסוק במגוון הנושאים אשר נכנסים תחת המטרייה של ההחלטות הקיימות. עצם חברותם של שניים מחברי הוועד (איילון ודוידי) גם בהנהלת הקהילה, נועדה להביא לתאום ולסנכרון בין החלטות הוועד לאלו של ההנהלה תחתיה.
 
אושררה המשך פעילות הנהלת קרן המילואים. הקמת ההנהלה באחריות הנהלת הקהילה.
 
מינוי חברי וועד מקומי:
חברי הוועד המקומי הנם חברי קבוצת שילר המכהנים בוועד הממונה: אילון אוקו – יו"ר הוועד המקומי, דוד אדרי, דוידי לאור, יובל שטוסר.
 
הנהלת קהילה 18.05.2015
בהמלצת המועצה האזורית נבחנה רכישה של אתר "קהילנט". אתר זה ייעודי לקיבוצים ומושבים ומשמש את הקהילה בחיי היום יום. האתר משמש כפלטפורמה יעילה ונוחה לפרסומים של בעלי תפקידים, מרכזי וועדות וצוותי עבודה. לכל חבר שם משתמש וסיסמא ע"מ "להיכנס" לאתר.
התמונות והמידע יועברו מהאתר הנוכחי של הקיבוץ "שילרנטו" לאתר זה. הצוות הבודק היה דורית ברקן, מתי רבד ואילון אוקו.
הצוות ממליץ לרכוש את רישיון השימוש באתר. אושרה הרכישה.
 
חייל משוחרר העובר למעמד של עצמאות כלכלית ישלם שכ"ד של 800 ₪ בדירת חיילים בסטנדרט נמוך או 960 ₪ בדירת חיילים בסטנדרט גבוה.
 
שמירה על צירי חירום פנויים בקיבוץ - יש הכרח לוודא כי צירים ראשיים בקיבוץ יהיו פנויים למעבר אמבולנסים, כיבוי אש, משטרה במקרי חירום. הוחלט לבקש מעמיר גן (רב"ש הקיבוץ) להציג שרטוט של הצירים הללו והדרך לשמור אותם פנויים.
 
גביית מס שיוך דירות
עלות כוללת של פעילות הוועדה בחלוקה למספר החברים בשילר יוצא 35 ₪ לחבר (70 ₪ למשפחה). חיוב ראשון יחול בחודש אוגוסט.
אנו מחליטים לפיכך על הטלת מס זה ל-1/2 שנה בלבד (התקופה בה אמורה הוועדה לסיים עבודתה).
 
הוקם צוות איכות סביבה בהתנדבות אשר מרכז נועם פלג וחברים בו דקלה קרישפין ושירי פינקמן עופר. נועם תאר בפני הנהלת הקהילה את הפעולות המתוכננות של הצוות. הנהלת הקהילה ברכה על היוזמה ונתנה את ברכת הדרך לפעילות הצוות.
 
שינוי שימוש של המוזיאון (מועדון חברים לשעבר) לחדר ומועדון תרבות.
מרכזות צוות התרבות (חן קורן ונועה עמיחי) פנו על מנת לעשות שינוי יעוד למקום זה. הבקשה אושרה תחת התנאים הבאים:
תיאום עם דוידי לאור לשם פירוק המוזיאון.
תכנית התאמות למקום ורכישת ריהוט מתאים באישור מנהל הקהילה.
 
מינוי יובל שטוסר כנציג בעמותת "אדמתי" בהתנדבות - אושר
 
עדכון מצב בנושא שיוך דירות - הוצג ע"י שם טוב סרנגה מחברת "מצפן" מרכז הצוות. הוצגו שתי חלופות לקביעת תור וסדר בחירת דירות הקבע לחברי קיבוץ, כפי שגובשו ע"י הצוות. צוות שיוך דירות והועד הממונה ממליצים לאספה לקבל חלופה א. הסברים ופרוט ההצעה והחלופות יובאו לידיעת החברים לפני האספה.
 
ג'ומס דיווח אודות פגישה בה נכחו עו"ד תמיר סלע, מיקי עופר, אילון אוקו וג'ומס בעניין הצעות אפשריות לאיזון קרן המילואים. איזון זה יאפשר להמשיך ולממש את ההחלטות בעניין שימוש בכספי הקרן.
 
אילון ועידן שחם (יו"ר הנהלה כלכלית) מבקשים להוסיף את מיקי עופר ואייל שני להנהלה כלכלית. הבקשה אושרה.
  
ברוב גדול התקבלו לחברות 3 המועמדות:
שריי שור
נגה מאיר
עמית מאיר.
אנו מברכים את שלושתן עם קבלתן לחברות.
 
יו"ר קהילה: חיים אורון (ג'ומס)
ועד ממונה: חיים אורון (ג'ומס), מורדי ונטורה, אסף ארטל, אילון אוקו, דוד אדרי, דוידי לאור, יובל שטוסר
 
הנהלה כלכלית: עידן שחם - יו"ר
אילון אוקו, יובל שטוסר, דוד אדרי
 
הנהלת קהילה: אילון אוקו - יו"ר
דוידי לאור, הגר סלומון, מיה מיר, ישראל ול, אריאל ויזל, נוקי גולדפישר, מיקי עפר, יעל קמרון 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות