Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 נולד בעיר צרנוביץ 08.08.1920
מייסד תשלובת סנו, מפעלי ברונוס בע"מ.
הגיע לשילר לאולפן בשנת 1952,
כך כתב עם סיום האולפן בקבוצה:
רק שישה חדשים - ברונו לנדסברג
עליתי ארצה במרץ 1952. מיד החלטתי ללמוד עברית, כדי שתהיה גם לי האפשרות לקחת חבל בחיי עמנו. בגולה לא הייתה לי שום הזדמנות להכיר את אוצר התרבות היהודית. מחלקת העלייה של הסתדרות העובדים כוונה אותי לאולפן בקבוצת שילר. בשמעי את הדבר נדהמתי מאוד: אי אפשר להגיד שפחדתי - אבל שאלתי את עצמי - מה זה קבוצה? אילו חיים הם? האם אחזיק מעמד עד סוף הלימודים? והנה עברו שישה חודשים כמו יום אחד, ואני סיימתי את אולפננו. אני מאושר, שלמדתי דווקא באולפן בקבוצה, מפני שכאן למדתי לא רק עברית, אלא הכרתי גם את צורת החיים לגמרי חדשה בשבילי. עוד בחוץ לארץ שמעתי על קבוצות בארץ, אבל אף פעם לא יכולתי לתאר לי את הדבר לאמיתו. עם בואי הנה נתנה לי אפשרות להכיר מקרוב את החיים וגם לקחת חבל בהם. את התקופה הזאת לא אשכח אף פעם בחיי.
בהתחלה היה קצת קשה להתרגל לאופן זה של חיים, ובין הסיבות לכך היו תלמידי האולפן עצמם. הם עצמם לא היוו חברה, אלא כמה חברות של אנשים שונים וזרים בלי שפה משותפת.
לאחד את כל האנשים האלה וליצור מהם חברה אחת - זו הייתה בעיה רצינית לקיום אולפננו. אבל לאט לאט, בעזרת מורתנו, בעזרת הלימודים והתקדמות בשפה הצלחנו ליצור חברה אחת. זאת הייתה תוצאה חשובה ביותר לא רק לגבי אולפננו, אלא גם מבחינת החלוציות, עבודה ויצירה למען המולדת. כאן ראיתי איך אפשר להפוך אדמה שוממה לאדמה פורחת.
עכשיו, אחרי שישה חודשים, אני יוצא לקראת החיים, איש לגמרי אחר, עם הלך מחשבות אחר ונכון אני להשתתף בכל כוחותיי במפעל הגדול של בנין ארצנו.  
 
קישורים אישיים:
 ויקיפדיה 
אולפן א' - 1952 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות