Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

בעשור זה הצטרפו לקבוצה עולים יחידים, גם כאלו שבאו כתיירים והחליטו להשאר,
אך זהו בהחלט העשור של הגורדונאים שנתנו תנופה למשק, וכעת כבר הוו רב.
 
תנועת גורדוניה בפולין - מספר אפרים קמרון
מקובל היה לציין את שנת 1924 כשנת לידתה של התנועה.
באופן ספונטני קמו סניפי התנועה ללא יד מכוונת או מרכז תנועתי וקראו לעצמם לרוב אגודת א.ד. גורדון.
מפלגת העבודה הציונית התאחדות (ממנה יצא הגרעין המייסד של שילר) בגליציה, סייעה ככל שיכלה לצעירים אלה.
התנועה הצעירה התפשטה בו זמנית כמעט בכל מחוזותיה של פולין ונטל ניהולה נפל על שכמו של הוועד המרכזי בלבוב.
מטרותיה של גורדוניה:
חינוך האדם והגשמת הציונות העובדת, וצורת חברה עברית חופשית באי על יסודות של עבודה עצמית בלי מנצלים ומנוצלים.
 
שמות חברי הקבוצה
אנו מזמינים אתכם למלא טופס אישי 
 
אברהם קמל
משה ראובפוגל אוריאל
שולה ראובפוגל אוריאל
דן לנדוי
יוסף לנדוי
לאה לנדוי
מרדכי מוטל רוזנפלד
הרי לנדוי 
יוכבד באום
חנה פיש
ארנה שיינר
שלמה פוטוסובסקי
דב כרמלי
צבי גינסבורג
שושנה גינסבורג
מאיר רדין
בנימין זכאי
בתיה זכאי
שרנה אפשטיין
יהודית אפשטיין
יוסף פרנהוף
פרליס ליפא
ארנה אולמן
חנה זכאית
יעקב פלק
נתן אובוט
סימה פוגנבוים
שמואל פרליס
עדה קרפל
פרומה בדנר
חוה שומונר
טובה מושינסקי
דב מושינסקי
רות הבר
דוד הוכנר
פרידה רמר הוכנר
דבורה צלרמאיר
יוסף אינציגר
צבי הגר
מיכאל פוס 
 

יוסף אייזנשטיין ברזילאי

כל ענייני הקבוצה התנהלו על ידי הראשונים, שהיו קומץ קטן באוכלוסיית הקבוצה. עם התווספות חברים ומועמדים...shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות