Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

קבוצת נערים ונערות בני 14 - 15 שהגיעו לקבוצה בשנת 1947 מ: בולגריה, הונגריה, יוון, 2 אחים מצרפת,  ושנים עשר ילדים ממשק הפועלות בתל אביב.
נוער ז` צורף לחברת הילדים המקומית בקבוצה ויחד איתם גדלו ועבדו אם כי רובם לא למדו, חמישה מהם למדו בבית הספר בגבעת ברנר.
 
מרים מיר שהיתה מטפלת חברת הילדים באותה תקופה פרשה כנפיה גם על נערי נוער ז` שהתגוררו בבית החדש או באוהלים בסביבות בית הכנסת ובית התינוקות של היום, במשך היום עבדו בענפי המשק השונים.
כשנבנו שלושת בתי הילדים על הגבעה עברו חברי הקבוצה עם בני המשק להתגורר בהם.
נוער ז` היתה קבוצה מלוכדת מאד ורובם יצרו קשרים הדוקים עם בני המקום.
 
כשפרצה מלחמת השחרור התגייסו הבוגרים מן הקבוצה לצבא ולמלחמה, הצעירים יותר המשיכו במעגל העבודה וחיי החברה במשק.
רבים מבני נוער ז` עזבו את הקבוצה אחרי שירותם הצבאי.

נשארו בשילר: ניסים חמי, ראלה מיר ואריאנה הרן.
 
שמות חברי הקבוצה
אנו מזמינים אתכם למלא דף אישי
 
ניסים חמי
ראלה מיר
רינה אבולפיה נוי
לאה אייזנברג
זלמה ברוך
רפאל ברוך
שושנה ברוך
אהרון ברנר
שרה גלזמן
דבורה גלמן
משה גרוסברגר עצמון
כרמלה גרציאנו
זאב הלפפ
ציטה וולך
חיה יוסביץ
יצחק משיח
 יהודה פרג`י
מרדכי משיח
יוסף פנחס
בלהה פרדו
דניאל צ`יפרוט
רבקה קובו
זלמה קונורטי
עליזה קטש
יפה קם
ברטה קנטר
נתן קסטנבוים ערמון
אראלה קפון
כרמלה קפטה
חיה רוין
יהודית שבק
אורי בן יהודה שוורץ
הרצל משיח
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות