Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

ואדי מכּוֹך - בשמו המלא: הבְּרוך בואדי מכּוֹך. על שם טיול משק בואדי מכוך בשנת 1983, שבו בעקבות התברברות קלה, צעדו החברים והילדים שמונה שעות במקום ארבע. כותב ישי שלו: " ושוב יוצאים לטיול לאיזשהו ואדי, באיזשהו מקום שהאינטילגנט (רמי קורן) בסיוטי הלילה חולם עליו. הואדי, ואדי, כרגיל מלא אבנים. יש מים בגבים, יש פרחים, ההרגשה נפלאה, נלך כמה ק"מ הוא אומר, נגמור באיזה עלִיונֶת, נעלה לאוטובוס ונמשיך ליריחו לארמון הישאם. נראה מבטיח...." "גם אני שרדתי את ואדי מכוך".
 
וביתנו שלנו הוא כאן - שורה מן ההקראה המסורתית של טקסי בר המצווה בשילר - "הבית".
ילדי הכיתה עומדים על הבמה בשורה, מקריאים ומספרים דרך סוגי בתים, על הביטחון שמעניק הבית,
"אך לא העיקר הוא ארמון או ביקתה, חשוב הוא הבית שבנית אתה". ההקראה מסתיימת לשמחת כולנו במילים "וביתנו שלנו הוא כאן".
זה רגע לו כולם מחכים.
הבית 
 
ולא לשכוח...את הירוק למעלה - המשפט שאיתו מסיים אילן טננבאום (הגנן) את נאום ט"ו בשבט שלו בכל שנה. מתייחס לאופן השתילה של הצמחים. מקור המשפט באחד מהמערכונים של הגשש החיוור ויש האומרים בעקבות שתילת דשא לא מוצלחת כשהירוק למטה, עם גרעין חדש....
 
ועדה - גוף הנבחר באסיפה שנתית על פי המלצת וסידור ועדת מינויים. כל ועדה מורכבת ממספר חברים שונה ואחד מחבריה הוא המרַכז. הועדות מתכנסות בתדירות שונה, כל ועדה דנה, ומחליטה החלטות בנושאי אחריותה.
" החברים מתבקשים לבוא בזמן לקבלת שבת! ועדת תרבות"

וshiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות