Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל


הוחלט לחתום על התחייבות לחמש שנים לחברת הוט.
 
כנציגנו בועידת תנובה נבחר ניר מאיר.
 
חגיגות ה-80: נחתם הסכם עם במאי, תכנון שביל מורשת, תכנון והקמת מוזיאון הקבוצה בבית התרבות הישן.
 
בתיאום עם לאה רבד הוחלט לסיים את פעילות המחלבה החל מ 01.07.2007.
הנהלת הקהילה מודה ללאה על שנות פעילותה הרבות שהוסיפו טעם רב לחיינו.
 
הוחלט שדו"ח ביקורת מספר 6 - יעסוק בביצוע החלטות השינוי בנושאי הפנסיה.
 
הוחלט באסיפה לאשר למנהלת הקיבוץ להתחיל מהלך של שינוי אורחות חיים.
 
אושרה מכירת הקרקע לגוי לשם שמיטה בשנת התשס"ח.
 
הוחלט לאפשר לועדת מינויים להציע מועמד חיצוני למנהל הקהילה. בחירת מנהל קהילה חיצוני היא חידוש עבורנו.
 
התקבלה הצעת ועדת המינויים לבחירת יענקלה קירש (חבר קיבוץ גת) למנהל הקהילה.
 
 
איתי ושירי עפר - חנוכת האולם לחוגים, ספורט וטאקוואנדו 
 
זואי וקאי אביבי 
 
אושר עדכון הרכב הנהלת הקהילה:
מנהל הקהילה, מרכז משק יצרני, גזבר, מנהל משאבי אנוש, 2-3 נציגים ממנהלת הקיבוץ, 3-5 נציגי ציבור.
 
הצעת ועדת המינויים לעדכון נוהל מבנה ארגוני- מוסדות ובחירות אושרה בקלפי: (נדרש 50%)
סה"כ חברים בקבוצה - 223
סה"כ הצביעו - 190
בעד ההצעה - 120
נגד ההצעה - 68
נמנעו - 2
 
קבלה לחברות:
לוסליה אנדרדה מיר   רחל אוקו
 
מנהלת הקיבוץ
יו"ר - פנחס ברקן
נוקי גולדפישר, זאבי גורן,  ג`יני טמיר, ניר מאיר, י וסי עפר, פבלו פרידלנדר,       
יעל שור,  דוידי לאור
 
הנהלת קהילה
יו"ר - פנחס ברקן
מרכז משק יצרני - עידו טל
כספים - שוליק מיר
משאבי אנוש - דוידי לאור
עופר מאיר,  פבלו פרידלנדר,  סיון קרשפין,  הגר סולומון
 
 
רותם שטוסר מעופפת 
 
נור רבד, גאיה עפר, ירדן וגמן - חג ה-80 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות