Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

התקבלה ההצעה ליישום הסדר השתלמויות.
 
הוחלט לקבל את הצעת הועדה הכלכלית להצטרף כשותפים לפרויקט הקמת רפת ברומניה.
 
דו"ח ביקורת מספר 5 - השכרת דירות ומחסנים הוצג באסיפה.
 
יבנה דירקטריון לשילטקס (מועצת מנהלים) בראשות יו"ר חיצוני ובהשתתפות דירקטור חיצוני. ישולבו נציגים מקצועיים שאינם חברי קיבוץ לצד נציגים שייבחרו מבין חברי קבוצת שילר. המועמד משה אורטס אושר לכהן כיו"ר מועצת המנהלים של מפעל שילטקס בע"מ.
 
התקבלה ההצעה להסדר זכויות מופחתות בגין אי עבודה.
 
נמסר דווח על פניית חברים באמצעות עורך דין לביטול החלטת האסיפה בעניין שוויון בנים.
 
הוחלט להפריט את חגיגת בר המצווה.
 
 
ים דגני, אורי מוקסיי, שחר מאיר, גילי מוקסיי, ליסה פרידלנדר, ריאן עפר, רון מיטל. מציגים בחג החנוכה. חגיגות ה-80 
 
גבי, ארבל ואסתר מוטל - חנוכה בחדר האוכל
 
 
 
הוחלט שיום הבחירות 28.03.2006 הינו יום שבתון.
 
בחג שבועות השנה לא תתקיים חגיגה מאורגנת.
 
הוחלט להפסיק את השימוש בקיטור למכבסה ולמחסן הבגדים ומעבר לשימוש בגז.
 
הוחלט על הקמת מגרש כדור סל לצד מגרש הכדור יד, עוד הוחלט על התקנת גג לשטח המגרש.
 
לאור המצב בצפון החלט לארח את ילדי קיבוץ מצובה ומלוויהם.
 
נמסר על קבלת היתר לפיתוח שילר דרום המאפשר תחילת העבודות ב 01.08.2006
 
אושר תקנון מועצת המנהלים של חברת שילטקס בע"מ.
 
הוחלט לשלוח חבילות לחיילים המגויסים בזמן המלחמה כולל לתושבים המגוייסים.
 
אושרה הצעת ועדת מינויים לבחירת מרכז משק יצרני חיצוני.
 
הוחלט על השתתפות עצמית של חברים בנזקים לרכבי הקבוצה.
 
הוחלט לשפץ חלקית את את האולם הישן.
 
הוחלט להקים צוות לתכנון חגיגות ה80 לקבוצה. דוידי לאור הביע הסכמתו לרכז את הצוות.
 
התקבלו לחברות:
איריס שלו     שוקי לוינוביץ`
 
מנהלת הקיבוץ
יו"ר - פנחס ברקן
נוקי גולדפישר        זאבי גורן
ג`יני טמיר              ניר מאיר
יוסי עפר              פבלו פרידלנדר
יעל שור              דוידי לאור
 
הנהלת קהילה
יו"ר - פנחס ברקן
מרכז משק יצרני - יובל שטוסר
כספים - שוליק מיר
משאבי אנוש - דוידי לאור
עופר מאיר         פבלו פרידלנדר
סיון קרשפין       הגר סולומון
ציפי שלו
 
 
גיא שטוסר, רום מאיר 
 
מיכל קורן ועמוס שפירא הצמד המיתולוגי - בגנון תות 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות