Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל


הוחלט על רכישת מחשב ותוכנה לניהול המרפאה.
הוחלט על הפרטה מלאה של שירות הפדיקור לחברים.
הוחלט על הארכת שעות הפעילות במעונות הגיל הרך והם יהיו פתוחים בין 07.00 ל -16.30
נבנתה תחנת הסעה ליד שער 1 לנוחיות ובטיחות הנוסעים.
דליה פת נבחרה למתמחרת משרות.
בתקופה האחרונה או מזה מספר שנים, ארוחת ליל שבת, איבדה מזוהרה ותרומתה החברתית. לאור מיעוט המשתמשים בחדר האוכל בערבי שבת הוחלט לסגור את חדר האוכל (בערבי שבת). חלוקת אוכל מבושל לארוחת ליל שבת תתבצע ביום שישי בצהריים.
לאור המחקרים האחרונים על הנזק הבריאותי למעשנים פאסיבים, הוחלט לאסור את העישון בחדר האוכל, בהיותו מקום ציבורי.
הוחלט על התקנת 12 מזגנים בדירות צעירים בגבעה.
 
 
דוידי לאור - מש"א 
 
נעה תבור 
 
מיקה תבור
 
הוחלט על קריטריונים לזכאות בהשוואת תקנים בדירות החברים, הוגשה הצעת צוות השוואת תקנים בדירות הקבע.
נקבע הסכם מגורים עם בני זוג נשואים ונקצבה תקופת הסתגלות של שנתיים.
הוחלט להתקין מוני חשמל בדירות הבנים.
הוחלט לרכוש תוכנה לניהול מש"א - תוכנת מאור.
נמסר באסיפה דו"ח ביקורת מספר 4 - ענף הרכב.
הוחלט על רכישת תוכנה ומחשב לקראת השינויים בהפעלת מחסן הבגדים והמכבסה.
אושר תקנון קרן המילואים.
הוחלט להקים גדר מסביב לבריכה לצורך קבלת רישוי עסקים לפעילות הקייטנה ומינויים.
הוחלט להוסיף שערים חשמליים ברחבי המשק: כביש במגורי המתנדבים, מגרש כדור סל, מקלט נשק, מגרש חניה ליד משפחת איליה, ליד הכלבו.
 
 
אושרה החוברת לשינוי באורחות חיים נובמבר-דצמבר 2004.
הוחלט כי גודל דירה בשילר דרום יהיה 100 מ"ר לא כולל מרפסת.
התקבלו לחברות:
נילי אלעד                      אלעד זוארץ
מורן ברקן                     אבירם אמיתי
הגר גטריידה                 דלית האוזר שטוסר
שרה דרור                    רביב שפיצר
דקלה קרשפין               איזק דרור
 
הנהלת הקהילה
יו"ר - פנחס ברקן
מ.מ. יצרני - יובל שטוסר
משאבי אנוש - דוידי לאור
נציגי ציבור: דוד אדרי, הגר סולומון, ציפי שלו, יהושע אלימה, סיון קרשפין, עופר מאיר, שוליק מיר.
 
מנהלת הקיבוץ
יו"ר - פנחס ברקן
נציג המפעל - יוסי עפר
נציג הנהלה כלכלית - ניר מאיר
נציגי ציבור : יעל שור, זאבי גורן, אילון אוקו, נוקי גולדפישר, הגר סולומון, יהושע אלימה
 
רחל וגלעד אוקו 10.06.2004 
 
שרה מיר בארכיון 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות