Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

אושר סל שני להפרטה - עיתונות. יועבר מחיר העיתונות לחברים לפי מחיר עיתון ערב-  ידיעות אחרונות.
עישון וחו"ל יכנסו לביצוע ב- 01.01.1995
הצביעו סה"כ 136 חברים, שהם 65% מבעלי זכות ההצבעה.
 
המזכירות מאשרת את הטיול לפטרה.
 
לאחר שהוחלט להיעזר בפועלים מתאילנד בעבודות השונות, נוצרה אפשרות לרדת במספר המתנדבים.
 
התקיימה תערוכת ציורים של מתי רבד בשחור בקפה גלריה ביאנלה.
 
משה קונץ יוצא לגמלאות.
 
עבודת חברות
הוחלט על המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע של החברות.
 
נותנים שם לבית סיעוד. השם הנבחר: בית הדר.
                                                
המזכירות שמעה דו"ח האקונום על העלמות כלים מחדר האוכל:
צלחת שטוחה - 384                        כף - 192
צלחת מרק - 600                        כפית - 1040
צלוחית - 556                                כוס - 698
מזלג - 816                                   קומקום - 185
סכין - 600
 
פנחס ברקן מוסר על ביטול ועדת הכנסות
 
זלמה מוקסיי ועדי 
 
הזמנה לחגיגת בר המצווה 
 
איזו 9002
מפעל שילטקס זכה לקבל את התעודה המעידה כי מערכת האיכות שלנו מאושרת כמערכת תקינה העומדת בדרישות התקן הישראלי תי 9002 המותאם למערכת התקינה הבין לאומית איזו 9002. 
 
נטי שמיע עופר נבחרה לייצג את ישראל בתחרות בינלאומית שעורך ארגון אונסקו בבניין מטה הארגון בפריס.
כולם מוזמנים לבוא לפריס.
 
נושא שינויים בהסדרי עבודה: הוחלט באסיפה:
העבודה היא מקור פרנסתנו והיא עקרון יסודי באורחות חיי הקבוצה. חובת עבודה חלה על כל חברי הקבוצה ותושביה. חובת מציאת מקומות עבודה היא באחריות שווה של מוסדות הקיבוץ והחבר.
חובת עבודת החברים: 8 שעות נטו ביום 5 ימים, 6 שעות ביום שישי.
חובת עבודת החברות: עד גיל 30- 9, עם ילדים-8. מעל גיל 50- 7 שעות 5 ימים, או 6 שעות 6 ימים.
החלטות אלו תוקפן לשנת ניסיון.
 
בהצבעה חשאית אושרה המלצת המזכירות לפניית התנועה לגיוסו של דוד אדרי לתנועת הבונים דרור, כגזבר, לתקופה של 4 שנים.
 
התקבלו לחברות:
לילך שפירא                  שי שפירא               
 ניב כהן                        אילת קורן
מאיה אדרי                    עידן מוקסיי              
איילת מוקסיי
 
מזכירות:
מזכיר - פנחס ברקן
מרכז משק - ניר מאיר
גזבר - מיקי עפר
אלחנן אוקו, עופר מאיר, רותי אלימה, שוליק מיר, עמי טל, מיכל קורן, חן כהן, עובד שי.
 

עריכת עלון - קרן שלו
 
 
ברכה ונג, גילה גזית, רחל והילדה - בנות רייפן
 
 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות