Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

התחילו עבודות ההריסה במרפאה הישנה וחדרי חולים.
 
החלה בנית חדר האוכל והאולם.
 
הוקמה ועדה כלכלית.
 
נפתח בית-סיעוד.
 
תערוכת העבודות של החברים הקשישים נערכה בשבת, בקומת הקרקע של בית-הסיעוד. חברים רבים באו לבית המלאכה, התרשמו, נהנו ממראה עיניהם וקנו פריטים שונים, ביכורי הבית.
 
הוחלט להעתיק את משרדי הנהלת חשבונות, ריכוז משק, מזכירות ומזכירות טכנית לבית - הסיעוד. על המזכירות להציע, במהלך שלושה חודשים, תכנית לפינוי המשרדים מבית-הסיעוד עם גמר בניית פרוייקט חדר-אוכל.
 
בערב שבת 10.10 התכנסו 11 חוגי דיון בבתים. נושאים שהועלו בדיונים:
התרומה והקשר בין החבר לבין המערכות הקיומיות בבית, קליטה, עזיבה, אורח חיים, מימוש עצמי, מעורבות, חינוך, מקורות פרנסה.
 
לפי בקשת ועדת אספקה, הכין בית המלאכה את השי לחג המשק.

 צופיה גטרידה עם העובדים עסקו בחודשים האחרונים בגזירת ותפירת הסינרים והמגבות.
 
שרהל'ה לאור וערן זיגלמן 
 
חיים טל בקטיף המינאולה 
 
 
התחיל להתפרסם   news שכונה   The - עיתון החיילים וה-ש.ש
 
הוקמה מחלקת הצמדן בשילטקס. כ- 3 שנים עוסקים בשילטקס בנושאי סרטי הצמדן. תהליך הייצור הוא די מורכב ונעשה בעולם ברמות שונות של איכות, כאשר אף אחד מהיצרנים אינו ממהר לשתף אחרים בידע ובניסיון שהצטבר אצלו. הצוות שטיפל בצד הטכני של הייצור: דוד דרור, עובד שי וחנן גטריידה - המשיך ללמוד את הנושא, לאסוף מידע מפה ומשם, לראות מכונות של יצרנים שונים, לבחון חומרי גלם ולנסות להרכיב קו ייצור שיספק את דרישתנו.
 
הכרזת גרעין נעלה.
 
בערב שבת {05.12}, נערך בחדר אוכל משחק ראש בראש. כתב החידה התרכז בפרקים מתולדות היישוב והמקרא ולבסוף, הוביל למפעל היציקה שהוקם אצלנו ע"י כוח המגן בסוף שנות השלושים.
 
ועדת השתלמויות יוזמת השנה ירח עיון שמטרתו העיקרית היא להתעכב מעט על נושאים הקשורים בחברה הישראלית היום, ולאו דווקא בחברה הקיבוצית. הפעילות של ירח העיון תתרכז בשעות אחה"צ או הערב. המפגשים יהיו בנויים מהרצאה ולאחריה דיון פתוח בהשתתפות החברים והמרצה.
 
הסתיימה בניית שורת הבתים החדשה, 6 יחידות המיועדות לבוגרי י"ב.
 
הגיעו לקיבוץ בנות גרעין נישא.
14 בנות רובן מת"א, אחדות מהדרום: באר שבע, ערד, דימונה, אשדוד.
 
התקבלו לחברות
דינה רבד                        רוית אביבי
מתי רבד                         זוהר טננבאום
לאה גליטמן                    אמיר שפירא
אדריאן גליטמן                   
 
מזכירות:
דוד אדרי, בתיה וישניצר, עזרא מאיר, יוסי ברקן, ניסים חמי, ניר מאיר,
 מלכה הוכברג, אהובה לאור, דניאלה קדמי, גורי מיר, יעל קמרון
 
עורכת עלים - אילנה אוקו, רוית אביבי.
 
 
 
לאה ושני מוזס 
 
אלון, ג'יני ואיתן טמיר 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות