Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

נמסר על הקמת בית הספר האזורי. בתשל"ב [1972] תלמדנה כיתות ט` בבית הספר האזורי.
 
הוחלט על הקמת בית כנסת.
 
תקבע תורנות של הענפים שיש להם רכב, לאסוף חברים
בפינת הרשנזון-הרצל [ הפינה] כל יום בשעה 18:00.
 
הוקם מכון חליבה חדש וראשון בקבוצה. [עד היום חלבו במכונות ניידות].
 
הוחלט לסגור מרפסות למשפחות ברוכות ילדים - זאת אומרת מעל שלושה, כך שיהא סידור נאות לשיכון הילדים.
 
הסדר חדש להפעלת קופת הבית
במזכירות יימצאו טופסי רישום קבלות והזמנת כסף מזומן. כל חבר ירשום את כל הוצאותיו המקובלות בהחזר ויצרף לטופס את כל הקבלות המתאימות, כשהן חתומות ע"י המוסמכים לכך. החברים יזוכו בחשבונם האישי בסכום המתאים להוצאותיהם המאושרת.
טופס נפרד יסופק לחברים להזמנת כסף מזומן. כל חבר הרוצה כסף מזומן, ימלא את הטופס הנ"ל וביום פתיחת הקופה יקבל מעטפה עם הכסף שנרשם בהזמנה. החברים יחוייבו בחשבונם האישי בסכום הנ"ל.
בדף החודשי של החבר יופיע הסכום של ההוצאות המקובלות, בצד הזכות והסכום של משיכת כסף מזומן, בצד החיובים של החבר.
 
התקבלו לחברות:
נילי שחר                                   שמואל שחר
עזה טל                                     אהרון טל
מגינה שוורצברג                          דוד שוורצברג
משה בן נר                                 יאיר קרישפין
ורדה שפירא                               משה וילנר  
נחמה שי                                    עירית דנקוורט [וגמן] 
 
מזכירות:
מזכיר - גורי מיר
מרכז משק - מיקי עופר
גזבר - נתן שי

זאב גורן, לאה רבד, שושנה ויינגרטן, יעל קמרון, שמעון אילן.
 
 
מוקי מאיר 
 
משה קמל 
 
אלונה כץ (קרשפין) 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות