Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הוחלט לקבל את ההכשרה הצעירה מאוסטרליה - גרעין הבונים.
 
הוחלט לבנות 2 בתים (4 יחידות) למעלה. [עמי טל/נתן וגמן, רמי קורן/גד עפר]

 ו- 2 בתים למטה. [עובד שי/חנוך שפירא, בורי אברהם/ישי שלו].
 
ורדה פוגל - סיום ויצ"ו 
 
 
מיכל קמל 
 
הוחלט, שלמזכירות ו/או לועדת השתלמויות, זכות להביא לפני האסיפה הצעה להפסיק לימודי המשתלם לאחר כל שנת לימוד מסיבות אלו:
א. אם אין המשתלם ממלא התחייבותו כלפי הקבוצה.
ב. אם אין הלומד עומד בבחינות הנדרשות ע"י המוסד בו הוא לומד.
 
התקבלו לחברות:
פנינה אילן                                  מזל לוי [בן נר]
יעקב שליו                                 אפרת שליו
 
מזכירות:
מזכירה - בתיה אילן
מרכז משק - מיקי עפר
עזרא מאיר, זאב גורן, רותי זיגלמן, דודי מיר, יהודה רבד,
יוסי עפר, אמנון שטוסר
 
 
עדי, עידן, זלמה וניצן מוקסיי 
 
ליאת, סבתא מרים דנקוורט ואילנה 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות