Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הוחלט לאשר קניית מכשיר טלוויזיה אחד - הטלוויזיה הראשונה בשילר.
 
הושלמה מרפאת השיניים, אחרי שנתיים של עבודה. החדר, אשר שימש פעם לקוסמטיקה, עבר שיפוץ יסודי - חולק לשניים והוצב בו כל הציוד הדרוש אשר קיבלנו כתרומה ממשפחת זוסמן. מיום ראשון שהרופא התחיל לעבוד, הייתה לכולנו הרגשה נעימה, כי בסופו של המאמץ, נוסף עוד שירות חשוב בבית לנוחיותם של החברים והילדים. לא עוד נרוץ לרחובות.
 
הוחלט שכל חבר שלא יצא להבראה במשך השנה, יזוכה בסוף השנה בסכום הבראה.
 

מספר המשתלמים בשנה לא יעלה על סך 5% מכלל החברים שאינם מורים בפועל. החלוקה לקבוצות תהיה כדלהלן: 
א. גיל 20-30    ב. גיל 30-45.      ג. גיל ו45 ומעלה. 
 חלוקת המשתלמים בין קבוצות הגיל לפי הגודל היחסי של קבוצות הגיל.
 
השנה פגעה בלול שלנו מגיפת הניו-קאסל. החיסונים הנוכחיים אינם יעילים. כתוצאה מן המגיפה מתו 18,000 עופות.
 
מזכירים לחברים החלטה קיימת האומרת, שאין נוסעים נסיעות פרטיות ברכב הקבוצה, בשעה שמתקיימת אסיפה.
 
לגרעין שגב בעלותכם להיאחזות, דרך צלחה והמשך נאה.   
  
רשימת החברים נתקבלו פה אחד:
רינה דולגין          שלמה דולגין            
 
מזכירות
יחזקאל אילן         זאב גורן
נתן מיר                אריאנה הרן
בן יצחק               יוסי מוזס
עזרא מאיר           גרשון קרמיש
יוכקה דקס   
 
 
יעקב מוטל
 
עודי, עמית ופנינה לאור
 
שלמה פוגל
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות