Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הוחלט לשפץ את בניין המקלחת המשותפת בחלקו הצפוני, למטרת מספרה.
 
נבחרה לראשונה ועדת השתלמויות. אפריים קמרון, זלמה מוקסיי, אהובה לאור, גורי מיר.
 
הוחלט שרחיצת הכלים במטבח תעשה ע"י בחורים בתורנות שבועית.
 
הוחלט להיכנס לשותפות עם רמי הררי בענף המכוורת, בהתאם לחוזה המוצע ע"י ועדת משק. 2/3 חלקנו, 1/3 חלקו. משך החוזה- 3 שנים.
רמי הררי יעבוד כשכיר בענף זה.
 
הוקמה ועדה לטיפול בתנועות הנוער ובמסגרת.
 
לרופא או לחובשת הזכות להחליט על ריכוז ילדים חולים לצרכי בידוד או טיפול.
 
חוגים:
בבית: חוג להיסטוריה - אלי רייפן - 14 משתתפים.
חוג אנגלית - שרה ו- 45 משתתפים בשתי הרמות.
ברחובות: צרפתית -7 משתתפים.
מלאכת נוי -8 משתתפים.
קרמיקה -3 משתתפים.
תנ"ך - 5 משתתפים.
ידיעת הארץ - 3.
מקהלה - 25.
 
התקבלו לחברות:
ליטו גרוסמן                        שושנה שקולניק
רחל גרוסמן                         אסתר ברגיל
אליהו פינוס                        חוה גורן
ורד פינוס                           חנן גטריידה
חיים פרמיט                        תמר הוכברג שיף
צפורה פרמיט                     פנינה קרמיש לאור
דבורה שיפלדרין                 בתיה עופר וישניצר
 
מזכירות:
מזכירה - בתיה אילן                                 ו.אספקה - דניאל גורן
מרכז משק - גורי מיר                                ו.חינוך - דניאל קמרון
גזבר - דוד עופר                                       יגאל דנקוורט

ו.תרבות - שוש טננבאום
 
 
איל זיגלמן 
 
אחים: יעקב ורבקה חורן 
 
גורן 
 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות