Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

עוברים לתקציב כולל בפריטים שחולקו לפי הרשימות.
 
הוחלט להקים בית קירור לענף המטעים.
 
האסיפה השנתית מטילה על ועדת מינויים לבחור בועדה שתביא תוך 3 חודשים הצעה לביצוע העברת ילדים ללינה משפחתית.
הועדה: שלמה מיר, דוד עופר, יהודה רבד, שושנה ויינגרטן.
 
כל הנסיעות של כל כלי הרכב, בעבודה ומחוצה לה תרשמנה. כל ק"מ יחויב לפי תעריף אחיד. ועדת אספקה תקציב סכום מסויים למטרה זו בתקציב הכולל.
 
המעבדה לצילום שנפתחה במרתף האולם, עומדת לרשות החברים הצלמים, כשיגאל דנקוורט משמש אחראי.
 
הוחלט לקבל לניסיון, קוסמטיקאית פעם בשבוע. עבודה ע"ח המשק.
התרופות ע"ח החברה. הטיפול ייערך בשעות הפנאי של החברה.
 
באוגוסט יגיע תחילתו של אולפן.
 
סלילת שבילי אספלט בשיכונים.
 
סוכם לשפץ את בית הגנון למטרות חדרי חולים לילדים מתחת לגיל בית ספר, באופן סופי.
 
נחתם הסכם עם נצר סירני על שותפות בכתות ההמשך.
 
קבלה לחברות
התקבלו  17 חברים חדשים
אהובה גולדהירש אביבי            ורדה שי שטוסר
יצחק אביבי                           בן ציון הגלר [בנצי]
טליה ברג                              חנה זיכל
נירה שטוסר כהן                     צבי רבהון
סילנה גורן                             עירית דנקוורט [וגמן]
רונית שפירא                         ענת עופר (אנק)
יוסי ארצי                              לוסי זיכל
יוסף לאור                             שלום קוראי
עודד לאור
 
מזכירות:
מזכיר- יחזקאל אילן                מרכז משק - זאבי גורן
גזבר- נתן שי                         ו.חינוך - דוד עופר
ו.הספקה- יהודה רבד              קלרה זיכל

ו.תרבות- גורי מיר
 
 
ישי שטייניג 
 
 
 
ליאור גולדפישר, אלי שיבר, עירא לאור, נטע קרשפין,
רותי מיר. גן ילדים
 
 
אלי טננבאום 
 
 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות