Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
השנה פתחנו סוף סוף את חדרי החולים. תהיו בריאים.
 
המקרר בעל השם המקורי סיביר העתיד לפאר את חדרינו, הוצב למשך יממה בחדר האוכל וכל אחד סיפק את סקרנותו בלפתוח, לסגור ולהביט.
את המקרר תקנה הקבוצה ויינתן לבעלי חמש שנות וותק. זוג נשוי מקבל אוטומטית.
 
שאלת הקמת מפעל סרטי הגומי.
הוחלט באופן סופי על הקמת מפעל לסרטי גומי. טיפלנו בהגשת האישורים להזמנת המכונות. רוב המכונות ממפעל שוויצרי, שעושה רושם טוב.
טיפלנו בהקמת חברה לפי ההנחיות שקיבלנו בשיחה. החברה נקראת שילטקס (שילוב של שילר וטקסטיל). הבניין כמעט מוכן וגודלו יהיה 260 מ"ר. עלינו לקבוע סמל מסחרי לתוצרת, וכל היודע לצייר או ניחן בחוש המצאה, נתבקש לפנות אל אדי גטרידה.
 
רביעיית הגולדן אייר הופיעה בפעם הראשונה במסיבת פורים.
חבריה: יוסי שטייניג, אילן טננבאום, זאבי גורן, עמוס שפירא.
 
הוחלט לקבל אולפן בן 20 איש, בתנאי ש- 50% יהיו בחורות.
 
כבר אפשר להשיג אנשובי אצל מוטל.
 
לכל חבר וחברה זכות ליום עבודה אחד לסריגת סוודר.
 
הרופא חייב לסור לבית החבר החולה, השוכב בביתו.
 
מורים - חברים
אהובה לאור              אפריים קרומהולץ              חנה מנדלבוים
אריה מאיר               אסתר קרמיש                    מנחם קליימן
שרה מיר                  יהודה רבד                        אליהו רייפן
 
מורי קיץ:
שושנה ברנשטיין- אנגלית                    ישראל מקוב- טבע וחקלאות
צבי כספי- מוסיקה                             רינה רותם- ספרות
רחל לנדר- ציור                                בנציון שוהם- טבע וחקלאות
 
הוחלט לפרק את הצריפונים הישנים ליד המקלחת ולחלקם לענפים:
שניים לבננות, אחד למוסך ועל האחרון עוד לא הוחלט.
 
הוחלט לקבל אולפן נוסף.
 
מתוך שאלון לשאלות חברה ושירותים
חלק א` - חדר אוכל ומטבח
1.  לכל ימי השבוע.

האם הנך בעד ביטול ארוחת הערב בחדר האוכל ואכילת שתי ארוחות כרגיל, תוך הבטחת סידור נאות לנוער, רווקים וכ`ו?                    
כן - 35    לא - 64    נמנע - 12 
האם הנך בעד ביטול כל הארוחות בחדר האוכל, תוך הבטחת נוער וכ`ו כנ"ל?
כן - 10    לא - 75    נמנע - 30 
 
2. לשבתות בלבד.
האם הנך בעד ביטול ארוחת הערב בחדר האוכל במוצאי שבתות וחגים בלבד?  
כן - 23    לא - 56    נמנע - 34 
האם הנך בעד ביטול כל הארוחות בחדר האוכל, בשבתות וחגים בלבד?    
כן - 20    לא - 65    נמנע - 31 
חבר! הנך מתבקש לענות רק ע"י סימון במשבצת המתאימה. כל הערות, תגובות והסברים לא יתקבלו. תובא בחשבון רק התשובה במשבצת המיועדת לכך.
 
ההצבעה התקיימה ב- 15.7.61
מתוך 133 בעלי זכות בחירה, הצביעו 117 חברים.
 
 
חלק ב` המשך השאלון לענייני חברה ושרותים.
1. האם להמשיך בצורת לינת הילדים הנהוגה כיום בקבוצה?          
בעד        נגד          נמנע
19          34          23
 
2. האם לעבור ללינה משפחתית (לינת הילדים בבית ההורים)?          
בעד     נגד     נמנע
38       16     23                      
 
3. אם ענית בחיוב לשאלה 2, פרט איזה גילים ילונו בבית הוריהם?
אין נתונים
 
4. האם יש מקום לקיום בית הספר בקבוצה:
בית ספר יסודי (כיתות א-ח)                      
בעד     נגד      נמנע                                        
60      12       10 
 
בית ספר על יסודי (כיתות ט- יב)                    
בעד         נגד         נמנע
22          42          14 
 
5. מי צריך לקבוע את מקום, צורת ומגמת הלימודים בכיתות ההמשך-
   הקבוצה          
בעד    נגד    נמנע
18     38     4
הורים ומוסדות הקבוצה                               
בעד    נגד     נמנע                                                                   
57     11      4
 
ההצבעה התקיימה ב- 25.7.61
מתוך 133 בעלי זכות, השתתפו 82 חברים.
 
קרתה תקלה לסדרן העבודה. גביע הניחושים שהזמין במיוחד עדיין לא הגיע, על כן החברים מתבקשים להודיע בעוד מועד על כל מקרה של מחלה, נסיעה וכ`ו.
 
התקבלו כחברים קבועים:
גאולה קמל                     שושנה טננבאום                           
רחל מולה [מור]                זיוה גטריידה                  
יועז דנקוורט                    יגאל דנקוורט
                                     
מזכירות
מזכירים - דב לאור, נתן מיר
גזבר - נתן שי      
מרכז משק - ברוך רפאל [פלי]  
ו. תרבות - יצחק דקס  
אספקה - שושנה ויינגרטן    
חינוך - מיכאל קלינגהופר [מיקי עפר]   
 
עורכת עלים - אריאנה הפנר.
 
אדי גטריידה בהרצת המכונות הראשונות בשילטקס 
 
 
דורית בלומנשטוק 
 
 
 
 
 
 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות