Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

חברים וחברות הוזמנו לפגישה עם לנה קיכלר בבית הנשיא.
 
הוחלט לבנות את הספרייה בצמידות לבית התרבות הקיים.
 
הצעה:
בתחילת השנה יקבל כל חבר פנקס המחאות פנימי. ברצותו לקבל כסף, יעלה החבר להנהלת חשבונות, יגיש את הפנקס ויקבל תמורה מתאימה כפי רצונו ואפשרותו, ובמידה ואין הוא עולה על הנורמה החודשית.
 
הוחלט לאשר לקבוצת הכדורסל 110 ל"י לחודש למאמן.
 
הוחלט לסדר מחסן כללי של אינסטלציה בחצר ונראה שפנחס מוקסיי יקבל על עצמו את סידור מחסן זה.
 
אולפן של 24 אנשים.
 
הוחלט על התקנת ארונות בשיכון הותיקים (לפי הותק ).
 
הוחלט לפי המלצת וועדת תרבות לקיים שני טיולים לאילת וטיול אחד לעין גדי.
 
קבלנו את פרס משרד החקלאות לעידוד ייצור זבל אורגני. שווי הפרס 200 ל"י.
 
זכינו בתחרות שחייה אזורית שהתקיימה אצלנו בבריכה.
 
באסם:
קלטנו 1070 טון גרעינים שלנו. עסקנו ב- 830 טון גרעינים של משקים אחרים.
 
קבלת חברת נוער (עשירית), 28 נערים ונערות.
מנחם קליימן - מורה מדריך
פנינה טננבאום - מורה
זיוה גטרידה - מדריכה
פסיה שיבר - מטפלת
 
קבלת חברים:
יעל שטייניג                      
אירנה פוגל        יעקב פוגל
 
מזכירות:
מזכירים - גורי מיר, בן יצחק.
גזבר חוץ - נתן שי
גזבר בית - דב לאור.
רכז שירותים - אדי גטריידה.
תרבות - סוור טננבאום.
יוכקה
 

עורכי עלים: גורי מיר, אריאנה הפנר.
 
יוזק, חיים, אשר - מקבוצת "שגב" - 1959
 
 
נירה שטוסר
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות