Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

ביום חמישי ט"ז באדר (10.3.55) התחילו ילדי כיתה א` ללמוד בכיתתם אשר בבניין החדש שעל הגבעה. בכך נסתיים הפיזור של בית הספר שלנו.
 
בהצבעה להסתדרות היה אצלנו מאה אחוז א` (140 קול) והנה הודיעו לנו מועדת הבחירות המרכזית שגם בעוברים (חיילים וכ`ו) שלנו, אשר הצביעו במקומות אחרים, היה מאה אחוז א` (13 קול).
נו, הפעם באמת הייתה קבוצת שילר א- א.
 
הוחלט להרחיב את חדר אוכל לצד מערב.
 
נתקבלה הצעת המזכירות לפרק את הצריף הישן (הראשון) בחצר.
 
עקב התהוות מצב של ירידת מספר הילדים בבית הספר העממי ל- 30,
הוחלט על קבלת ילדי חוץ גם לכיתות הנמוכות.
ההצעה לאמצם במשפחות התקבלה.
 
הופעת ארגז הקרח הראשון בקבוצה. (סוור טננבאום)
 
הוחלט לרצף את מגרש הכדורסל, לאחר שאחד החברים הבטיח לדאוג להלוואה מתאימה לתכלית זו ולאחר שהילדים הודיעו שיתרמו ימי גיוסים בעבודה, לשם תשלום המחצית מזה שהריצוף יעלה.
 
מהנהלת אשד הודיעו, שבגלל מיעוט הנוסעים, יפסיקו את קשר האוטובוס אלינו בשעה 7:30 בערב. הוחלט לפנות להנהלת אשד בבקשה לקיים גם להבא את הקשר בשעה הנ"ל.
 
הוחלט על ענף חדש [מתחדש]- משתלת עצי פרי. באחריות מנדל ברגיל.
 
מפקד עצים: 55,324 עצים.
פרדס - 12,400                     חרובים - 453
בננות - 27,600                     גויאבות - 265
שזיפים - 1030                      סובטרופים - 637
כרם - 10,500                       רימונים - 267
נוי - 2090

 
ועדת חברים פרסמה מסקנותיה לגבי חברים המסרבים לקבל על עצמם תפקיד ציבורי.
 
אמי גטריידה יצא לעזרת קיבוץ עין רדיאן [יטבתה דהיום].
 
נפתח אולפן ב` לתופרות, בניהול רחל גולדהירש.
 
הקק"ל קבעה גבולות קרקעות קבוצת שילר, המקיפים 3,340 דונם.
 
תקציב ביגוד:
חברה 78 ל"י, חבר- 74 ל"י, בנוסף, תקציב מיוחד- 25.
סה"כ 101 ל"י (בממוצע).
 
רכשנו 15 דונם למגורים. 600 ל"י לדונם.
 
אוכלוסייה:
חברים קבועים (בבית) - 121               ילדי משק - 83
חברים קבועים (בצבא) - 9                  ילדים עולים - 20                 
מועמדים - 9                                     ילדים זמניים - 2
מועמדים בצבא - 6                             ילדי פנימייה - 39
זמניים - 2                                        הורי חברים - 13
הגרעין המקוואי (בצבא) - 7                 הקורס של צה"ל - 26
תושבים (מורים, גננת וכ`ו) - 6
סה"כ 343.
 
התקבלו לחברות:
נעמי ברינשטיין           אברהם גמר
שמעון הלר                מלכה שטרסברג
טוביה פיינמן              נעמי מוזס
 
מזכירות:
מזכיר - שמואל קרמיש
גזבר פנים - אברהם קמל
מרכז משק - דב.לכטר
ועדת חינוך - יונה גורן
ועדת תרבות - מנדל ברגיל
ביה"ס - מאייר
 
 
יצחקה`לה ושמוליק ויינגרטן  
 
מוטי קרמיש 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות