Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

150 גיליונות לעלים.
 
ביטול איסור הופעת בנים עוזבים במקומות ציבוריים בקבוצה.
 
הוחלט לסדר משק בית הספר ולקנות אינוונטר חי.
 כמו כן לסדר גן ירקות למטרה זו.
 
משק המכונות בקבוצתנו מכיל  10 טרקטורים ו- 36 כלים חקלאיים.
זחלים (שרשרות): שני TD9 ,  אחד 2 D
גלגלים: פארמאל, עם מקצרה, מעמיס זבל ומעמיס חבילות.
אליס וו.ד, עם קומביין לירק, מכבש, מזרעה וקולטיבטור.
פרגנזון, עם קולטיבטורים, דיסקוסים, מקצרה, סקריפר.
פרגנזון שני.
אליס ג`, עם מזרעה, קולטיבטור, מסמנים ועוד.
ג`ון דיר ו- קייס
 
הוחלט לצרף את מטבח התינוקות למטבח הגדול.
 
הגענו לשיא חדש בתנובת החלב- 930 ליטר ליום.
 
מאיר : ערכו של בית ספרינו, אם כל לומדיו יישארו כאן ולא תהיה רדיפה קרייריסטית ללימוד מקצוע
 
נקבע תקציב הלבשה שנתי בסך 70 ל"י לחבר, 75 ל"י לחברה.
 
אושרה החלטת המזכירות לשתף בתורנות במטבח בימי החג את כל החברים, גם אלה שבדרך כלל אינם מתרנים במטבח.
 
נבנו 8 דירות לחברים.
ביום ראשון 18.07.1954 התכנסו בחדר המזכירות שמונה המשפחות, אשר נכנסות לשיכון הותיקים החדש. באו יחד עם ילדיהם, אשר כל אחד הוציא את הפתק של הגורל על החדר שנפל בחלקם של הוריו. ואלה התוצאות מצפון לדרום:
קרמיש, טננבאום, קרומהולץ וזיכל.   הוכברג, גולדהירש, זושקה ורות גמר.
ברכה שנשא ישראל : כניסתכם לבתיכם החדשים היא מעין מאורע גדול בשביל הקבוצה וביחוד לכם. החברים הגרים בשיכון הותיקים זה מכבר, יודעים היטב להעריך את חשיבותה של דירה מסודרת עם שירותים, לעומת תנאי הדיור הקודם.
 
מתוך אסיפת הקבוצה:
צביקה: מציע לבטל את התורנויות ולקבל תמורת כל יום עבודה בשבת, או בחג, יום חופש. זה לא הומאני ולא סוציאלי, שחקלאי לא ינוח לפחות 50  שבתות בשנה.
שבת נוצרה למנוחה וכל העובד בה צריך לנוח ביום אחר.
ההצעה נדחתה. 14 נגד, לעומת 7 מצדדים.
 
הישיבה הראשונה של ועדת משק הייתה קצרה והופסקה בגלל הגשם שהתחיל לרדת, וכל החברים נתגייסו להעברת התירס, שהיה מונח בחוץ. למבצע ההעברה התנדבו חברים רבים, וההעברה של כ- 20 טון גרעינים הסתיימה תוך כחצי שעה.
 
תחרות חקלאית לילדים: העמסת קש על טרלרים, קציר אספסת, קטיף גויאבות, העברת קווי השקייה, איסוף בוטנים, הקמת מאהל, ריצת שדה ל-1/2 קילומטר, כדורסל.
השתתפו: קרית ענבים, רמת רחל, מעלה החמישה.
קבוצת שילר ניצחה!
 
שוב נידונה ההצעה של האיחוד בדבר השתתפות ברכישת בית הבראה לתנועה.
ההצעה לא נתקבלה - ברוב גדול.
 
חברי הגרעין המקוואי שנשארו, עוברים למועמדות.
 
הוחלט לקנות מתנה לחבר משה קונץ לחתונתו. הנ"ל עובד שכיר אצלנו במסגריה.
 
מחסן מרכזי לכלי עבודה
הוחלט לרכז את כל כלי העבודה למחסן מרכזי. האחראי על המחסן הזה יהיה אבא אורנשטיין. יהיה רישום מדוייק של הכלים הניתנים לחברים.
 
התקבלו לחברות:
זהבה ספיבק                 שמעון ספיבק
אריה צ`ילגו                   זלמה רבהון מוקסי
שיפלדרין עוזי                 שטוסר אמנון
מנחם קלינמן                  עמוס שפירא
לאה רבד
 
המזכירות:
מזכיר - יחזקאל אילן
גזבר פנים - שלמה גוטסמן
מרכז משק - דב לאור

וועדת חברה - שלמה מיר, קלרה זיכל, צבי כסה, יעקב מוזס
 
  
רמי, אברהם, גאולה, משה וקלרה קמל  
 
מסדר מדליות ברחבת בית התרבות - מירוץ האביב הראשון 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות