Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הוחלט לבטל את סניף הטלפון בחדר האוכל. סוגרים בערב את הטלפון.
מפתח אחד אצל הגזבר והשני אצל השומר.
 
הוחלט לקבל את פרדס חאג` עומר.
 
הוחלט לסדר מים חמים על הגבעה.
 
הוחלט להקים צריף שבדי/פיני על גבעת הנוער. [חדר מורים, מחסן ציוד]
 
תקציב לחבר הוחלט על תקציב של 50 לירות לחבר לשנה.
 
הוחלט להעביר את ילדי כיתה ה` לבתים על הגבעה.
 
אסיפה כללית השתתפו 85 מתוך 120 חברים. 
נבחרה ועדת ביקורת ובה חברים: יעקב מוזס, יוסף בן יצחק, זאב הוכברג
 
הוחלט לבנות צריף לנגריה בבית הספר מחומרים הנמצאים בבית [הצריף מתחת לאורנים/בית הסטודנט/סדנת יוגה]
 
הוחלט לבנות גדר סביב לבריכה בגובה של 1 מטר.
 
התקיימו טיולים לאילת לכל החברים.
 
אושרה קבלת אולפן לתופרות.
 
הקמת בית ספר בקבוצה.
 
אסיפה כללית: נוכחים 70 חברים קבועים.
 
קבלה לחברות:
נתקבלו ילדי הקבוצה וחניכים:
אורי בן יצחק וולקשטיין                          אליהו ליברמן
גור אריה מיר [גורי]                              ארלוזורה כסה
משה שטייניג                                      רחל רייפן
אבנר רוזנפלד                                     מרים קלינגהופר [מוקי מאיר]
מרדכי גמר [מוטי]                                מיכל דנקוורט [ליברמן]
חיים ברגיל                                         הדסה טננבוים [דסי מאיר]
יחזקאל רבד [חזי]                                אריאנה הפנר [הרן הכהן]
גדעון גטריידה [גידי]                             רחל צ`יפרוט
יהודה בן יהודה שוורץ                           אורי בן יהודה שוורץ
 
ועדת הנהלה:
מזכיר - ישראל שטוסר
מזכיר פנים - שלמה אבי יונה
מרכז משק - עזרא מאיר
גזבר חוץ - צבי קרמיש
גזבר פנים - חיים קרישפין

מנהל חשבונות - נתן שטריק [שי]
 
 
בתיה, מיקי, מוקי, שרה בלט, יוסי קלינגהופר 
 
 
    
 
עובד שטריק, פנחס בלומנשטוק,לאה פרשטנדיג, שמוליק ויינגרטן, דפנה ול
דסי אוריאל, יאיר קרישפין, פנינה הוכברג 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות