Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל


המזכירות: עם פרוץ המלחמה הפסקנו את הוצאת העלים מתוך נימוקים כספיים, בימים בהם חשבנו, שאת כל מאמצינו נצטרך להקדיש לשאלת הלחם. אבל כאשר חלפה הבהלה והמלחמה פסחה לעת עתה על ארצנו ונכנסנו למסלול קבוע פחות או יותר, ישנו צורך לחדש את הוצאת העלון לפחות פעם בשלושה חודשים. 
 
יום הולדת 13 לדב לכטר. חגיגת בר המצווה הראשונה. דברי פתיחה מפי מאיר, ברכות יעקב שניצר, בשם בית החינוך פורמן ופרנקל, הקראות מרים ברנשטיין. למחרת התקיימה מסיבה לילדי הכיתה.
 
נפתח בית החינוך המשותף בגבעת ברנר וילדינו עברו ללמוד בו.

 
התחלנו לשתול משתלת עצי הדר שתכיל כ 4000 לימונים ו 2000 חושחשים.
  
החלט לקיים הצבעה חשאית במקום הצבעה גלויה בקבלה לחברות
 
 
צבי קרמיש (במרכז), משה דיין (ראשון מימין) - אסירים בעכו 1939 
 
 
הוחלט על הקמת מקלחת ציבורית חדשה. 
התקיימו דיונים באם להכניס בה גם אמבטיה.
  
הוכנסו מנורות חשמל לחדרים
יש לברך שהחיינו שזכינו לאור חשמלי בחדרים... יוסף
 
בפברואר התקבלו 200 אפרוחי   ברווזים - פקינג.
בחודש הראשון מתו 11 מהם.
 
 הוקמה השפניה. כוללת 84 שפנים בהם 14 אמהות ו 34 צעירים.
 ערך השפניה כיום הוא 11 לא"י
  
מפקד עצים: סה"כ - 16,439.
מספר מינים: 89. עצי פרי - 21, עצי נוי וצל - 26, שיחים - 17, קקטוסים ושיחים שונים ליד הבתים - 25
מספר עצי פרי: 13,759. תפוזים - 5520, אשכוליות - 1775, לימונים 486, קלמנטינות - 300, כרם - 4270, שזיפים - 155, חרובים 61, בננות - 1192, ברושים - 2301. עוד 380 עצים ושיחים שנטועים בצורת שדרות, גינות וחורשות בתוך החצר.
 
 התקבלו לחברות:
 יעקב ויינגרטן [פיקו]           אברהם גטרידה [אדי]
 עלזה גטרידה [אישה]
 
בחירת הנהלה:

מזכירים - שלמה אבי יונה, יוסף בן יצחק וולקשטיין
גזברים - דוד לכטר, הרי לנדוי
מסדרי עבודה - הנס דנקוורט, דניאל גרינשפן, יוכבד דקס
חברי הנהלה - מנדל אפלבוים, יעקב צוקרברג, מרדכי רוזנפלד
 
 
אלי בוכולד ונעמי קרמיש - נער ג` בקבוצת שילר 
 
אשה גטריידה עם הילדים: נורית, גידי ואמי - על הספסל 1939
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות