Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
ידידיה מודיע כי בשנה שעברה הוחלט לסדר בכל שנה בשמחת תורה, חג עלותינו על הקרקע.
 
מספר האנשים: 25 בחורים ו- 15 בחורות (ינואר)
 
24.04.1931- חתימה סופית על חוזה חכירת 352 דונם קרקע מאת קק"ל.
               כל 37 חברים חויבו לחתום על החוזה.
 
הוחלט לקבוע יום כלכלה במסגרת של 4 גרוש.
 
חוקה
פורמן: אדם בודד או משפחה בודדת, אינה זקוקה לחוקה או לפרוגרמה לשם סידור חייו הוא, אבל שבט שהוא קובץ משפחות, אינו יכול להתקיים בלי חוקה ולא חשוב אם היא כתובה.
 
חוברו חדר האוכל והמטבח.
 
מנחם: החברים משתמשים בכסף פרטי. באם יעשו קימוצים, יתבלטו ההבדלים בין החברים. צריך להימנע מזה.
 
הוצאות המשק: (לא"י = לירות ארץ ישראליות)
נפט- 4 לא"י, בשר- 25 לא"י, חמאה- 3 לא"י, פרודוקטים- 20 לא"י,
סיגריות- 1.2 לא"י, לחם- 6 לא"י, ביצים, ירקות, חלב- 16.3 לא"י
הכנסות המשק:
לול- 15 לא"י, פרות- 7.5 לא"י, ירקות 12 לא"י, עבודת חוץ- 30 לא"י.
 
הוחלט לסדר מלווה פנימי. הקבוצה תחייב את החברים לפנות לקרוביהם בחו"ל, בדבר הלוואה של לא פחות מ- 5 לא"י לשנתיים.
 
נבחרה ועדת ירקות: רובינפלד, מינה ופורמן.
 
נוטעים משתלת לימונים.
 
הוחלט לסדר המטרה בשביל המשתלות.
 
הוחלט לחגוג את האחד במאי.
 
ב פרדס  אצלנו נטועים 2655 עצים על שטח של קרוב ל- 44 דונם, מזה 16 דונם הראשונים שסבלו מכל מיני מחלות. היינו נאלצים להחליף יותר ממאה עצים בשנה שעברה, נשארו 75 עצים נושאי פרי השנה, מלבד, החושחשים שהפרי עליהם הוא מעט.
 
בלול יש 600 עופות.
 
הוחלט לבחור בשני מסדרי עבודה. פעם בשבוע תתקיים אסיפה שתהיה מוקדשת לענייני עבודה.
 
אחרי התייעצות משותפת מציעים המורשים לענייני תרבות תכנית כדלקמן:
 הרצאות ממקצועות חקלאות:
1. תורת ההזנה - פורמן
2. החיים בעפר הקרקע - ידידיה
3. גידול הדרים - לכטר
4. תורת הזיבול - ויניק
5. חצירים במשק מעורב- צמח
מדעי החברה: התפתחות מוסדות המדינה - פרנהוץ
חינוך: אישים מובחרים בפדגוגיקה - שפרינצה
 
את הנהלת הספרייה הוחלט למסור למהלר.
 
הוחלט לזרוע תורמוס על שטח של 16 דונם בין ההרכבות אשר לא תקבלנה זבל אורגני. ידידיה דורש מאת החברים כי לא יסיחו את דעתם מן המצב הקשה בעבודה ולא יחליפו יותר מדי את בגדיהם, זה יהיה קימוץ בעבודה ובהוצאות.
 
הוחלט לסדר את מטבח הילדים בשני תנאים:
1. בטיפול במטבח ילדים ובכביסה קטנה תעבודנה רק 3 צעירות.
2. ע"י זה לא יעלה התקציב הכללי.
 
הוחלט לסדר תור חדש של חודש ימים בחדר האוכל.
 
בראש השנה תרצ"ב הוחלט על בחירת ועדות. נבחרו :
מזכירות, שתפקידה להוציא לפועל את החלטות השיחה.
הועדה המשקית, המקיפה את מנהלי הענפים ומתאמת ביניהם.
ועדת משק הבית, האחראית על תכנון וביצוע נושאים הקשורים למשק הבית.
ועדה כספית שמטרתה להוריד את הנטל מכתפיו של הגזבר הן במשא ומתן עם החברים והן בשמירה על ניהול התקציב ללא חריגות.
ועדת תרבות, שתהיה אחראית על חיי הרוח והתרבות של הקבוצה, כולל ארגון אירועי תרבות והנהגת דיונים בבעיות הקבוצה ברוח תנועת הפועלים.
 
גזבר- אפשטיין.
 
לפי הצעתו של חבר ברזילאי, האסיפה מקבלת בתור חברים קבועים את:
אליהו רייפן                                חנה פריד [וולקשטיין]
יוסף פרנהוף                              ליפא פרליס
אהרון ראובן מאיר                       מרדכי רוזנפלד [מוטל]
חנה מאיר [אנולה]                       מנחם אפלבאום [מנדל]
יוסף שיפלדרין [שיפל]                  לאה לנדוי
 
הנהלה 
מסדר עבודה ויו"ר - דוד לכטר    
מזכיר ומנהל חשבונות - שלמה אבי יונה    

גזבר - אליעזר פורמן 
 
מראה הקבוצה - צריפים ולולים 
 
יהודה רבד
  
 
 
 
 
 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות