Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

נוער - בעשרה בטבת יצאו מעתלית והגיעו אלינו 26 נערים ונערות מיוצאי בולגריה, במסגרת עליית נוער.
 
15 דונם נרכשו בהשתתפות קבוצת שילר
 
סיימו לבנות בית בן 5 חדרים לילדי ביה"ס הגדולים. 50 מטר מבית התרבות. [הבית החדש]
 
נטיעת חורשת עצים ע"ש דוד לכטר.
 
נרכשה מדגרה.
 
הנוער העולה מתורכיה, נוער ה` אחרי שגמר את שנתו השניה במסדה פנה בהצעה שנקבלו כגרעין לשנת הכשרה שלישית. ההצעה נתקבלה.
 
נחתם חוזה עם מקורות על אספקת 50,000 מ"ק מים לשנה.
 
קבלה לחברות:
רחל גולדהירש       שולמית רובפוגל (אוריאל)
ידידיה פרוינד        יהודית דנקוורט
רחל פרוינד
 
בחירת הנהלה:
מזכירים - יעקב פרוינד, שלמה אבי יונה.
גזברים - דוד קלינגהופר, מרדכי רוזנפלד.

חברי הנהלה - יוסף בן יצחק, ישראל שטוסר, הנס דנקוורט, אפריים קרומהולץ.
 
 
יעקב ויוסי מוזס 
 
דינה דקס, רפי גולן, שלומית שי - גן ילדים 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות