Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

גיליון המאה של העלים.
 
ציפורה כסה: וביום המר והנמהר, כאשר התאבלנו על טבח אחינו בארצות הכיבוש של היטלר, גמלה בליבי ההחלטה להתגייס.
 
הוחלט על הקמת אמפי תיאטרון ליד בית התרבות.
 
גונבים אצלנו.
בעיקר מורידים את הכביסה, לשם כך הוחלט, לעשות גדר מסביב למקום בו תולים כביסה.
 
הוחלט לקבל את נוער המכבי.
 

יום עבודה במשק ובבתי הילדים בחורף מ 06.30 עד 17.00
פירוט מספר העובדים:
פרדס - 12 עובדים
בננות - 4 עובדים
כרם עצי פרי ומשתלות - 2 עובדים
מכוורת - עובדת אחת
רפת - 5 עובדים
ירק - 4 עובדים
גן ירקות - 7 עובדים
השקעות - 2 עובדים
עבודת חוץ - 7 עובדים  
בית חרושת - 6 עובדים  
לול - 4 עובדים         
שהם  54 עובדים ועוד 5 טרקטורים וסוסים. 
סה"כ - 59 עובדים  
 
ועדת דירות מבקשת מהמזכירות החלטה עקרונית המסמיכה אותה לצרף במקרה של צורך, 2 משפחות לדירה אחת, כדי לפנות מקום לאירוח אנשים מהחוץ בעת קיום מסיבת בר המצווה בקבוצה.
 
תקצוב הוצאה לחבר: 92.250 לי"א לשנה
                     לילד: 75.750 לי"א לשנה
 
הוחלט לקבל את התפטרותו של חבר שלמה אבי יונה מתפקידו בתור מוכתר ולהציע לשלטונות את חבר בן יצחק בתור מוכתר יישובנו.
 
הרפתנים פנו בהצעה לקנות עגל ממשפחה מיוחסת שעולה 25 לי"א.
פלמן מן התחנה ממליץ.
בעניין חג סוכות הוחלט:
בערב סוכות, אחרי החדשות לסדר קונצרט.
בערב שמחת תורה, מסיבת פתיחה של חדר הקריאה בהשתתפות מוזמנים וועדת הבניין. הרצאה ספרותית או על ענייני דיומא.
 
מיומנו של מזכיר- יוסף בן יצחק.
דיברתי עם סדרני העבודה והסברתי להם שמתפקידה של וועדת החברים, לא לסדר את העניינים באופן פורמלי ולהביא את החבר לקונפליקט עם הקבוצה. זה צריך להיות השלב האחרון. עליהם לשכנע בעד כל מחיר את החבר שעליו לקיים את החלטת הקבוצה.
 
מתוך שיחה:
צבי קרמיש: מבקש לא לצלצל. הצלצול הוא סימן אזעקה.
שמואל: צריך לצלצל כי אין אנשים קמים בזמן לעבודה.
שפרינצה: מציעה לקנות פעמון חדש בשביל אזעקות.
הוחלט לצלצל רק במקרה של אזעקה.
 
הנהלה
מזכירים - יוסף בן יצחק, שלמה אבי יונה  
גזברות - דוד לכטר, דוד קלינגהופר, אברהם גטריידה  
חברי הנהלה - שפרינצה לכטר, דניאל גרינשפן, יונה קוסוי, מאיר לוי
 
 
מאחור: יהודה רבד  שלמה הויפלר, אריה מאיר
מלפנים: עזרא מאיר. חברת הילדים 
 
        
 
 
שפרינצה, דב, רינה, עודי ודוד לכטר
 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות