Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הוחלט על בניית בית תרבות בית ביננשטוק.
 
יובל 15 לעליה על הקרקע. הוחלט לענות לתביעת ועדת התרבות שהשנה לא נחוג את היובל באופן פומבי, אלא ע"י מסיבה פנימית צנועה.
 
הערב בשעה שבע תתקיים בחדר האוכל מסיבה חגיגית במלאת ט"ו לעליתנו על הקרקע.
בתוכנית האומנותית תשתתף התזמורת והמקהלה של גבעת ברנר.
 
בית החרושת למיץ
ישראל שטוסר: המכונה תגיע מחר מתל-אביב. ההוצאות הן 8 לירות מכונה ועוד יתר הכלים כ- 4 לירות וכבר ממחר אנו מתחילים לסחוט מיץ.
 
משיחת קבוצה: הקבוצה מבטלת את האיסור לנטילת חופש. הקבוצה מחליטה בין השאר לאפשר לכל הפחות ל- 50 חברים להנות משבוע חופש (שבוע פירושו 6 ימי עבודה). לפי מצב העבודה כעת, לא יוכל להיות יותר מחבר אחד בחופש, פרט לשבוע סוכות ופסח בהם יוכלו שניים - בהסכמתה של ועדת עבודה.
 
הוחלט לחדש את השפניה ולהטיל הדבר על אחד החברים אשר יטפלו גם ביונים.
 
מחלת פה וטלפיים במושבה
הוחלט לפרסם בעיתונות מודעה מתאימה בדבר הסגר על המשק ולהנהיג שמירה קפדנית בדבר נטילת נעליים של הנכנסים למשק במי ליזול. וגם להבדיל את הרפת מיתר החצר על ידי חוטים סביב הרפת.
 
הוסכם להכניס לרפת ל ½ שנה פר ערבי להרביית מבכירות.
 
פרדס לבינזון עומד להימכר במכירה פומבית. יש סכנה שירכשו אותו ערבים. לכטר תאר את תוכנית הפעולה להבא.
 
הצעת ועדת הילדים לסדר השנה בימי החופש קייטנה ל - 35 ילדי חוץ ע"י סידורים מתאימים. שכר החזקת הילד יעלה 6 לירות.
 
שינוי זמני העבודה.
ארוחת בוקר יאכלו משבע עד חצי שמונה.
הפסקת צהריים תהיה בין אחת לשתיים.
 
בחירות להנהלה
מזכיר - יונה קוסוי, שלמה אבי יונה.
גזברים - דוד קלינגהופר, דוד לכטר, יעקב מוזס.
מסדרי עבודה - שמואל קרמיש, הנס דנקוורט, יוסף איינציגר, הילדה רייפן, יוכבד שטוסר.
 

עריכת עלים: אפרים קרומהולץ, מנדל אפלבוים, אהרון ראובן מאיר
 
 
בגן הירק , זהבה הירש-בר - נוער ד' 
 
  גבעת הנער וצריפי המגורים - לילי בלום נוער ד'
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות