Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
על פי הצעתו של שיינר, הוחלט לבנות תנור לאפיית לחם וההוצאה לפועל נמסרה לרובינפלד.
 
[נולדה ועדת חברה] ידידיה מציע לבחור שני אנשים בתור ועדה שתטפל ביחסים שבין חבר לחבר וחבר לקבוצה. ההצעה נתקבלה פה אחד.
יצחק וולקשטיין ושלמה אבי יונה נבחרו.
 
שלמה אבי יונה מרצה אודות טיב הקבוצה בכלל: אין תועלת פרטית. לא תהיה במשך עשר או חמש עשרה שנים, אבל ישנם דברים אחרים שמביאים סיפוק לחברים. בניין הארץ ותחיית העם, רצון לברוא חיים סוציאליים, שווי זכויות, עבודה עצמית וכו`. לזה צריכה הבנה הדדית. כל אחד מוכרח להתעניין בכל חיי הקבוצה.
 
הוצע למסור את שני החדרים האמצעיים בצריף השני למחסן הבגדים. לועדת הסידור נבחרו: שלמה, לילי דנקורט, למנהלת הארון - תמר אבי יונה.
 
15.05.1930- נחנך הבית הראשון (בית הביטחון). בניין בן שתי קומות ועשרה חדרים עם מרפסת ומעקה, הוא יועד לריכוז תושבי היישוב במקרה של התקפה (למטה היה מחסן נשק ולמעלה נקודת תצפית על הסביבה ועמדות ירי).
 עם השלמתו שוכנו בבניין כל הילדים ותשעה חברים מבוגרים.
 
כשנסתיימה בנייתו של הבית, פנתה הקבוצה אל הקק"ל בבקשה לקבל לרשותה את הפורטרט של שלמה שילר שצייר הצייר וואכטל. התמונה צוירה בשנת 1913 ע"פ הזמנת יו"ר הקק"ל בלבוב, הדר ציפר והייתה אמורה להשלח ארצה לשם הצבתה במפעל הקשור בשמו או במפעלו של שילר.
הפנייה נענתה.
 
התחילה לינה משותפת.
הוחלט לגמור במשך השבוע הבא את כל הסידורים הקשורים בלינה משותפת של התינוקות והילדים ואחרי המועד הזה להוציא אותה לפועל (25.10.30).
 
מאשרים את הצעת גורדוניה להגדיל את השטח שלהם, מדונם לשניים וחצי.
 
הנס דנקוורט מוסר, שלפי החלטות האסיפה השנתית האחרונה, יעבדו בח"א בחור ובחורה וגם בתורנות, בטיפול, בשבת יעבדו בחור ובחורה.
 
לכטר: בזמן שיש די בחורות, צריך להוציא את הבחורים מעבודות בית.
 
פורמן: הילדים הם רכוש הקבוצה.
 
יוסף וולקשטיין הלשכה יכולה לתת לנו רק מעט עבודה. אסור בכל זאת להזניח את הלשכה. צריך כל ערב להיות בלשכה ולדרוש עבודה.
 
משתלה: הוזמנו 2000 לימונים למנבטה.
 
הוחלט לזרוע 5 דונם אספסת.
 
קנו מאיתנו שתילים מורכבים.
 
לפי הצעתו של פורמן, האסיפה מקבלת בתור חברים קבועים את:
שרנה אפשטיין                               יהודית אפשטיין
הרי לנדוי                                      יוסף וולקשטיין [בן יצחק]
ישראל ול
 
הנהלה
מסדר עבודה וראש ההנהלה - דוד לכטר    
מזכיר ומנהל חשבונות - שלמה אבי יונה   

גזבר - אליעזר פורמן  
 
בנין הבאר הראשונה 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות