Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

25.05.25    
כתב דוד לכטר מראשי ארגון המורים בגליציה ומראשוני הקבוצה, אל אברהם                 
קורכנר ואל הרופא, ד"ר אברהם זוסמן מסטנילבוב: "על יסוד שיחתנו עם 
החבר לביטוב, הננו לפנות אליכם ולהודיעכם כי בעירנו נתארגנו כמה חברים על
מנת לעלות ארצה ולהתיישב על האדמה בתור קבוצה. רוב חברי הקבוצה 
הזאת הם מורים, וביניהם גם מורים לעברית ועסקני תרבות. כמעט כולם יודעים
ומבינים עברית ואמורים לעלות ארצה בראשית הסתיו הזה.
החבר לביטוב הבטיח לקבוצה הזאת לבוא לעזרתה בכל הנוגע להכנות  
ולנסיעה ולהתנחלות בארץ... "
 
30.10.25 
פורמן מגיע לקריית ענבים כדי לשכנע אותם לקבל את קבוצת יהודה, קבוצה
של כעשרים עסקנים מנוסים, רובם בעלי השכלה, אנשים רציניים.
בצהרי היום השני לביקורו של פורמן, הגיעה לקרית ענבים הידיעה על מותו 
של המחנך וההוגה שלמה שילר. הידיעה על מותו של האיש שמשנתו  
השפיעה על דרכם של לא מעט חברים בקרית ענבים, הרעישה אותם.
 
בתחילת נובמבר הגיעה הקבוצה לקרית ענבים.
כללה את: אליעזר פורמן, שמואל שיינר, מרדכי רובינפלד, אברהם ושרה קירכנר ובנם.
דוד ושפרינצה לכטר, פניה, יעקב פרוינד.
בני הזוג זוסמן הגיעו קצת מאוחר יותר.
 
אברהם צבי (WxH) 
 חברי הסניף המקומי בסטניסלב מסומן בחץ: נשיא הסניף אברהם צבי קירכנר 1925

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות