Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הקיץ מפנה חומו לסתיו, החום הכבד והמתיש חלף, מזג האויר שלעיתים הינו אף המזג החברתי, מתאושש, ופנינו נשואות לחורף גשום ולשנת ברכה.
שנת ה- 59 לקיומה של הקבוצה מסתיימת ואנו בפיתחה של שנת ה-60.
שנת ה-60 אינה שנת יובל, אף לא מחצית יובל, אבל הנה ציון דרך בו יהיה עלינו לבחון באומץ חולשותינו, להביט נכוחה על הקשיים הניצבים בפנינו ולהבין התהליכים הכלכליים והחברתיים אשר עוברים אנו בשנים אלו. לכוון  דרכנו ומעשינו לעתיד, בתקווה ובהבטחה לחיזוקה, יציבותה וגידולה של הקבוצה.
בבואי להעלות הרהורי, סיכום ביניים לשנה החולפת, לנסות ולאתר המוקדים המרכזיים אשר ילוו אותנו בשנים הבאות, הרי על פי עניות דעתי, יהיה עלינו להתמודד עם שני נושאים מרכזיים:
א.     הנכונות לשינויים המתחייבים מאופייה של הקבוצה מתוקף השינויים הטכנולוגיים, המדעיים, הכלכליים והאנושיים בשנות האלפיים, והכנת עצמנו והדור הצעיר לקדם חברה קבוצתית שבודאי תהיה שונה מזו המוכרת  לנו כיום.
ב.     חיזוק ערכי יסוד של הקבוצה - שותפות ושוויון בחברה בה קיים אי שוויון סמוי, ומאוויי היחידים מתנגשים התנגשויות רבות עוצמה בשותפות ובהזדהות.
בוחר אני בערב ראש השנה לעסוק בנושא הראשון. אחזור לנושא השני המוזכר לעיל במהלך שנת הפעילות. קשה מאד לצפות היום את כל השינויים העתידיים לחול בחברה האנושית בעתיד הלא רחוק, אולם ראוי הוא כי ננסה ללמוד את האמור להתחולל ולהתרחש על מנת שיהיו בידנו כלים מתאימים להבין את השינויים ולהנחות מתכונת חיינו בהתאמה לשינויים אלה.
בהכללה, ניתן לומר כי השינויים העיקריים קשורים בשלושה:
א.      בהתקדמות העצומה בנושאי תקשורת מחשבים, אוטומציה ורובוטיקה.
ב.       בהתקדמות משמעותית בתחומי רפואה והארכת תוחלת חיי האדם.
ג.        במבנה הכלכלי והתעסוקתי של מדינות מתועשות מתקדמות.
השאלה הראשונה הנשאלת, האם מדינת ישראל תהיה שותפה לתהליכים אלו ותשקיע משאביה האנושיים  ואת הונה בקידום אוכלוסייה לעידן חדש.
משאלה זו נובעת כמובן השאלה המרכזית הרלוונטית לגבינו, האם אנו בקבוצה ובתנועה הקיבוצית כולה, נדע להיות שותפים, יוזמים ומקדמים. האם נהיה בחזית המדע והכלכלה, האם ניצור סביבה מעודדת ומפרה, חברה רלוונטית להתפתחות האנושית ונהווה חלק משמעותי-איכותי בחברה הישראלית.
השאלות והתהיות רבות, התשובות אינן בהישג יד, אולם בידינו הדבר אם נהיה שותפים לחזיון ולהתרחשות, או אלו יחלפו על פנינו ואנו נישאר מאחור.
הרלוונטיות של התייחסות לנושאים אלו בחיינו היומיומיים, הנה כמעט מיידית, הינה קשורה בהכנת הדור הצעיר, ילדי בית הספר התיכון והיסודי, לעולם חדש שאנו על פי תקוותי ואמונתי נדע להיות חלק ממנו. רק אם נכיר בכך כיום ונכוון מעשינו ודרכנו בהתאמה, נוכל להעניק לבנינו את הכלים הנכונים והאתגריים המשמעותיים להיות שותפים לחווית ההשתתפות בקבוצה שמא יזדקקו לכך מחוצה לנו. במילים אחרות, הילדים שכיום הנם חובשי ספסל בית הספר, בעוד שנים לא מעטות ימצאו חברה שונה, עיסוקים חדשים ותחומי התעניינות מרתקים ומלהיבים, אשר יתנו תוכן משמעותי, עם הצטרפותם לקבוצה.
במהלך השנה החולפת, במסגרת דיונים שונים, הועלתה שאלת הבטחת קליטת הבנים והשתלבותם בקבוצה על פי המסורת בה נתברכנו עד כה. לעניות דעתי, עתה העת להתחיל בדיונים ובברורים אודות הקבוצה העתידית ולבנות גשר מתאים בין העתיד להווה, בין חזון שנות אלפיים למציאות עכשווית. שומה עלינו לכוון דרך בנינו למציאות חדשה שתקרום עור וגידים בעתיד הלא רחוק, והם אלו שעליהם תהיה  מוטלת המשימה להפיח נשמה וחיים בהתרחשות המרתקת והמלהיבה של העתיד.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות