Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 

במשך שנים היה שער כניסה אחד למשק, השער בכניסה לחצר - גן יובל, שער בעל שתי כנפיים מפוארות, הנשען על שני עמודי בטון מסוגננים. בשנים הראשונות היה השער סגור כל היום, בשער זה ישב השומר שהתריע על בואם של חיילים בריטיים לקבוצה ב 1939 - 1945, שנים בהן פעל המפעל לייצור נשק בשילר.
במשך השנים נהרסו העמודים והשער, ולא נשאר להם זכר.
בחגיגות החמישים למשק נבנה במקום שער עם שתי כנפיים במתכונת דומה לשער הישן. כיון שאין גדר המקיפה את המשק, גם השער היה פתוח ברב שעות היממה במשך שנים רבות. 
השער שהיה ירוק נצבע בוורוד ומותקן היום בכניסה המערבית לשילטקס.
 
שער אוטומטי ראשון במשק אשר מופעל בעזרת שלט, הותקן בכניסה לחנייה של האקונומיה. השער הותקן בשנת 1984.
בראשית שנות ה- 90 הוחלט להתקין שערים גדולים ואוטומטיים בכל הכניסות הראשיות למשק. השערים ניבנו ע"י הנפלד ובניו מרמת השרון והותקנו בכניסות:
שילטקס - 2630
גבעה - 2631 שער 1
חצר - 2632 שער 2
כניסה דרומית - 2633 שער 3
יציאה לשדות - 2634 שער 4
השערים מופעלים כיום ע"י שלטים, ע"י חיוג בטלפון או ברשת הסלולרית.
בהתקנת השערים היתה כוונה למנוע כניסת זרים למשק ומעבר מכוניות מכיוון זרנוגה לגבעת ברנר. השערים אמנם מסייעים למטרה למענה נבנו, אולם כיון שאין גדר סביב המשק, האפקטיביות שלהם נמוכה.
חיים טל אמר בזמנו, וכנראה צדק: צריך לבנות גדר סביב המשק, אפילו אם זה יעלה 1000 לירות.
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות