Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

חדר חינוך נפתח בשנת 1988 שנה אחרי כניסתה של בתיה וישניצר לריכוז חינוך הגיל הרך.
הבית שנבנה בשנות השבעים (קודם עמד שם צריף שאיכלס כיתות בית ספר ומחסן ילדים אחרי הפילוג)  היה עד עתה בית מגורי חברים,
הבנין שופץ והותאם, בתיה ויוסי ברקן רכשו ריהוט וכעת נותר לצקת לתוכו תוכן ומשמעות. חדר חינוך החל משמש כ:
מחסן ציוד חומרי עזר לבתי הילדים.
כמקום מפגש לצוותים והורים.
כאן התקיימו פגישות עם הפסיכולוגית.
בחדר חינוך התחילו לעבוד עם ילדי הגיל הרך בהוראה מתקנת ובשיעורי עזר לכיתה א`. כמו כן כאן ניתנו שיעורי עזר לילדי בית הספר.
החדר התמלא בפעילות ובתוכן. 
 
אחרי ארבע שנים נכנסה טובה אברהם לרכז את החינוך והפעילות בחדר נמשכה.
משנת 1994 ריכזה שירלי ברקן את הגיל הרך, אחר כך איריס קט, ומאיה דרוגנוב.
 
כיום חדר חינוך הוא מרכז אירגוני ופדגוגי ומשמש את רכזת המערכת, בו מתקיימות גם פגישות צוותי הגיל הרך ושיחות אישיות עם הורים.
בחדר מחסן חומרים וציוד משרדי.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות