Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

שנת 1956 היתה השנה הראשונה בה הניבו עצי המטע בשטח פרי.
לצד בריכת האגירה נבנתה סוכת צינורות - סוכת השומר, ונשכר שומר תימני שישב במגדל יומם וליל לשמור על היבולים.
אל הסוכה טיפסו בסולם, וחשוב היה להפגין נוכחות בשדה.
מאוחר יותר שימש המגדל את הילדים לקפיצות נחשוניות למימי בריכת האגירה ולבניית מתקני אומגה לתוכה.
משחקים מסוכנים.
 
צריף השומר שימש כמחסן הכלים של עובדי המטע, למנוחת השומר והצוות, בצריף אכלו עובדי המטע את ארוחותיהם שהוכנו בסלים במטבח.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות