Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
הרפת הראשונה היתה צריף ליד האסם - רפת בסגנון אירופאי: הפרות אכלו ונחלבו למטה, הקש והחציר בקומה העליונה.
ברפת זו היו כ 15 עד 20 פרות - הפרות הראשונות של שילר.
הרפת הבנויה הראשונה (שעד היום נקראת בשילר הרפת הראשונה) נבנתה בצמוד לאסם מדרום, זה כבר היה מבנה מבטון ובו אוחסנו כ- 60 פרות בשני טורים, החליבה היתה ידנית והתבצעה במקום.
במרכז עברו הפרידות ופרקו את הירק מן השדה.
בתחילת שנות החמישים כבר היתה רפת זו ריקה מבעלי חיים.
 
בשנת 1977 היא שנת היובל, חודש ושופץ המבנה ובו סודרה תערוכת תמונות מהווי המקום. במרכזו הוצב תבליט של הקבוצה.
מאז ועד היום שימש המבנה כמחסן של ועדת תרבות אחר כך של החצרנות ותמיד נקרא הרפת הראשונה.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות