Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

בשנת 1966 התקיים רצף של שתים עשרה מסיבות, אחת בכל חודש.
 
מספר אריה מאיר:
עלינו השנה על דרך ביצוע שוטף ורצוף, קבוע במועדו, של התכנסות חודשית של כל בית הקבוצה.
קראנו לה עלים בעל-פה, לפי שמו של העלון הפנימי שלנו. שאפנו, עד כמה שיותר, לבצע את כל חגינו בכוחות עצמנו, ולא לשתף אומנים מבחוץ, אלא במידה והם באו כגורם משלים לביצוע החג והמועד.
בט"ו בשבט התקיים חידון לזיהוי עצים ופרחים.
ביוני היה טוטו בין השולחנות על אליפות העולם בכדורגל שהתקיימה באותו זמן באנגליה.
ערב הסיום היה מחפשים את המטמון, כשחברי הצוות היו המסיימים כיתה י"ב: חנוך שפירא, שמעון אילן, ברכה רייפן, טובה קמרון, פנחס ברקן, יעקב דקס, עובד שי, מרים מילר ופנינה קרמיש.
 
על עלים שבעל פה, הרעיון והתכנים בכתבה הבאה:
המסיבה הפנימית והחגים בקבוצה - אריה מאיר

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות