Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל


יצחק יעקבי -   דבר השבוע 1952
 
הגדילה הקבוצה לעשות במחצית יובל השנים, מאז התיישבה על אדמת זרנוגה. מקבוצת אינטליגנטים יחידים, הגיעה ליישוב בן מאות. הגדילה פי עשרה את קרקעותיה. פיתחה משק מגוון וגידלה דור ממשיכים נאמן. נתן, צביקה, עזריה וחבריהם דוחקים כבר את רגלי הזקנים, לשמחתם של אלה, מרכזים בידיהם ענפי משק ונוטים שכמם לשאת בעול. עשרות ילדים יתומים, אודים מוצלים, מצאו כאן את ביתם החם, אומצו עי חברי הקבוצה כבנים ומתפנקים אצל הוריהם החדשים, ממש כאחיהם הצברים.
מבין שלוש עשרה המייסדים חיים עכשיו בקבוצת שילר שלושה. אחד מהם הוא שלמה אבי-יונה, שבעוד חודשיים תמלאנה לו 75 שנים. הוא, שהיה עורך דין מצליח בלבוב ובעל מיליונים, רואה עתה בחיי הקבוצה את הבטוח האידיאלי לחיי אדם. לא רק שאין בליבו חרטה על דרכו, דרך חיי השיתוף, אלא היה בוחר עתה מחדש בצורת החיים הזו, אילו היה צעיר וצריך להכריע מחדש על דרך חייו.
עורך הדין מרדכי רובינפלד, בן 62 דואג לאספקה קטנה בקבוצה. ודאי פגשתם לעתים בחוצות רחובות גבר גבה קומה, ממושקף, בבגדי עבודה ושק על שכמו; זהו רובינפלד, איש קבוצת שילר, ממייסדי הקבוצה.
שפרינצה לכטר, אף היא מן המייסדים, הנה מורה ומחנכת, מנהלת כיום את האולפן לעברית שבקבוצה ומצליחה מאד בעבודתה.
כביש נוח טוב מחבר עתה את הקבוצה לרחובות, ובתיה גובלים כבר עם בתי רחובות. אך היו ימים ושלושת הקילומטרים, המפרידים בין הקבוצה למושבה, היו מרחק רב.
כמו בכל הקיבוצים והקבוצות, כן גם בקבוצת שילר יש מחסור גדול בכוחות אדם. אילו היו לנו כוחות עבודה מספיקים, - אומרים חברי הקבוצה - הרי יכולנו לעשות רבות. גם דיור נוח היינו יכולים להציע לעשרות משפחות נוספות.
בסכמם כיום את פרי עמלם של ימים ושנים, בהם עמדו חברי הקבוצה במבחן, זכאים הם להתברך ביישובם החקלאי שהקימו לתפארת.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות